Omkeerregeling van kracht vanaf volgend schooljaar

In sommige gevallen mogen studenten het vak Nederlands op een lager niveau afsluiten, op voorwaarde dat zij het Engels of Duits goed beheersen. Deze ‘omkeerregeling’ maakt het voor buitenlandse studenten makkelijker om een niveau 4-diploma te behalen.

De regeling is bedoeld voor studenten die minder lang in Nederland op school hebben gezeten of voor wie Nederlands niet de moedertaal is. Als deze studenten wel het Engels of Duits goed beheersen, gelden voor hen minder zware eisen ten aanzien van het vak Nederlands. Zij mogen het onderdeel Nederlands afsluiten op referentieniveau 2F, terwijl normaal gesproken een niveau 4-student referentieniveau 3F moet behalen. Deze studenten moeten dan wel het Engels of Duits afsluiten op het niveau B1/B2 van het Europees Referentiekader Moderne Vreemde Talen.

2021

Het was aanvankelijk de bedoeling om de omkeerregeling te laten ingaan op 1 januari 2021. De behandeling van het wetsvoorstel Taal en toegankelijkheid kost echter meer tijd. Invoering is nu voorzien met ingang van het schooljaar 2021/2022. Dit uitstel geeft scholen de tijd om de administratieve systemen aan de wetswijziging aan te passen.

Lees hier het Servicedocument Omkeerregeling van het Kennispunt Taal en Rekenen.