Ondernemendheid als 21ste eeuwse vaardigheid

21ste-eeuwse vaardigheden betekenen voor het mbo wat anders dan voor onderwijssectoren als het basis- en voortgezet onderwijs. Dit schrijven onderzoekers Pieter Baay en Ingrid Christoffels van het Expertise Centrum Beroeps Onderwijs (ECBO) in een publicatie die vandaag verschijnt.

De publicatie ‘De toekomst begint vandaag’ geeft een inzichtelijke ordening van 21ste-eeuwse vaardigheden die toegesneden zijn op het mbo. Voor professionals in het mbo handig, want lang niet iedere docent weet precies wat er van hem als docent wordt verwacht als het 21ste-eeuwse vaardigheden gaat. Eén op de vijf docenten zegt bijvoorbeeld niet te weten hoe aandacht te geven aan een vaardigheid als kritisch denken en sociale & culturele vaardigheden.

Blijven ontwikkelen
In hun publicatie onderscheiden de onderzoekers vier clusters van vaardigheden: digitale vaardigheden, denkvaardigheden, interpersoonlijke en intrapersoonlijke vaardigheden. Onder die laatste valt ook ondernemendheid, een vaardigheid die wordt gezien als karakteristiek voor het mbo. Daarbij gaat het om proactief gedrag, het zoeken en grijpen van kansen, initiatiefrijkheid, doorzettingsvermogen en het vermogen om goed om te gaan met veranderingen. Belangrijke eigenschappen, want, zo redeneren de onderzoekers, juist mbo’ers moeten flink aan de bak op de arbeidsmarkt. De houdbaarheid van sommige beroepsopleidingen staat onder druk en dan is het belangrijk om je goed te kunnen blijven ontwikkelen op de arbeidsmarkt.

Sectorspecifiek
De onderzoekers pleiten voor een sectorspecifieke aanpak, waarin iedere opleiding zelf vaststelt wat een leerling wanneer moet kennen en kunnen. Dit begint met het expliciet maken welke vaardigheden aandacht krijgen en evalueren of dit optimaal gebeurt. Daarin is een belangrijke rol weggelegd voor algemene vakken en praktijkvoorbeelden, maar ook voor de inrichting van de nieuwe keuzeruimte van mbo-opleidingen.

Meer weten? Lees de volledige publicatie.