Onderwijs is (weer even) terug in de verkiezingscampagne

Op 1 december vorig jaar publiceerden Diederik Samsom, Loes Ypma en Eric van ’t Zelfde, rector Lyceum Oudehoven, een Actieplan Docent. Daarna werd het stil. Tot vandaag…

Op 1 december publiceerden Diederik Samsom, Loes Ypma en Eric van ’t Zelfde, rector Lyceum Oudehoven, een Actieplan Docent. Hoofdpunten:
1. Loon voor het lesgeven (incl. 14e maand!)
2. De werkdruk omlaag, de status omhoog
3. Het gaat om kwaliteit (meer bevoegde leraren)
4. Zorg voor de oudere docent
5. Goed onderwijs begint vroeg (beter salaris onderwijzers)
6. Docenten verdienen inspraak
Daarna werd het stil in de campagne. Diederik Samson verdween van het toneel. Loes Ypma staat 22e op de kandidatenlijst en van Eric van ’t Zelfde hebben we ook even niet meer gehoord. Overigens staat Mohammed Mohandis, woordvoerder mbo, op plaats 21 dus de kans dat een onderwijswoordvoerder van de PvdA rechtstreeks gekozen wordt lijkt niet heel groot.

Opscholen
Maar vandaag – maandag 13 februari – is er weer leven in de brouwerij en publiceert de PvdA het geactualiseerde verkiezingsprogramma Onderwijs. Hoofdpunten voor het mbo:
– Over tien jaar willen we de best opgeleide beroepsbevolking ter wereld hebben om te blijven kunnen concurreren op de wereldeconomie.
– Binnen het mbo maken we het mogelijk dat studenten naar een hoger (mbo) onderwijsniveau kunnen doorstromen, het zogenaamde ‘opscholen’.
– We willen daarom meer investeren in het beroepsonderwijs en bijscholing van werknemers.
– Vakkennis staat voorop maar we willen ook dat er meer aandacht komt voor algemene vaardigheden tijdens de lessen.
– In het beroepsonderwijs willen we de komende vijftien jaar miljarden euro’s extra investeren.

D66
Voor D66 gold een beetje hetzelfde. Weliswaar afficheert deze partij zich bij uitstek als ‘dè partij van het onderwijs’ maar daar leek een beetje de klad in te komen. Deels vanwege het verloop van de campagne die nu eenmaal gedomineerd wordt door items als ‘Trump’, ‘Immigratie’, ‘Identiteit’ en de Islam maar ook omdat Pechtold blijkbaar op zoek is naar nieuwe kiezers. Beetje tot mijn verbazing leek hij in Jinek van 28 januari ineens ‘Rutte Light’ die alle werknemers in Nederland plotseling 500 euro meer in het loonzakje beloofde.
Maar D66 lijkt weer op de onderwijsweg terug. Ook zij publiceren vandaag – in het AD, de ideale krant om de ‘boze burger’ te bereiken – hun actieplan onderwijs met highlights, compleet met de zak geld erbij:
– D66 investeert 1 miljard in extra leraren. Zo krijgen leraren meer tijd om hun lessen voor te bereiden en te investeren in de kwaliteit van hun lessen (1,0 mld);
– D66 investeert in intensieve begeleiding van risicojongeren om voortijdig schoolverlaten te voorkomen (0,2 mld);
– D66 wil meer maatwerk voor achterstandsleerlingen en toptalenten, bijvoorbeeld via extra taal- en rekenlessen of alternatieve vakken (0,1 mld);
– D66 gaat leerachterstanden tegen via het onderwijsachterstandenbudget, zomerscholen, pilots laaggeletterdheid en stimuleringsprogramma voorlezen (0,1 mld);
– D66 regelt taallessen voor alle vluchtelingen vanaf dag 1 (0,1 mld);
– D66 geeft het mbo meer financiële ruimte om studenten langer te laten studeren als zij dat nodig hebben (0,1 mld);
– D66 maakt het studievoorschot beschikbaar voor 30-plussers (0,04 mld);
– D66 wil meer scholing van werkenden. De scholingsaftrek blijft bestaan;
– Investeren in scholing voor werklozen (0,3 mld).

Conclusie
Het totale plaatje overziend gaat het bij D66 om 4,5 miljard en de PvdA om 5 miljard. Zij het dat bij de laatste de helft structureel is en bij D66 een groter deel. Onderwijs is even terug in de verkiezingscampagne en geld speelt blijkbaar geen rol. Nu maar hopen dat dat zo blijft en dat onderwijs, ook in de komende debatten, de plaats krijgt die het verdient!

Haye van der Werf