‘Onderwijs sluit vaak onvoldoende aan op techsector’

Er is een groeiend kwalitatief en kwantitatief tekort aan technici, met name op mbo-3 en mbo-4 niveau. De werkgevers van deze beroepsgroep verwachten daar voorlopig geen verandering in. Dat heeft zijn weerslag op de groei van technische bedrijven. Dit blijkt uit de ROVC TechBarometer.

‘In elke sector zijn grote tekorten aan goed opgeleide vakmensen. Maar techniek is “the beating heart” van onze samenleving. Techniek hebben we elke dag nodig. Het is een onderdeel van onze maatschappelijke evolutie.’ Mooie woorden, vorige week maandag uitgesproken door de Eindhovense burgemeester John Jorritsma, tijdens de Techniekpact Jaarconferentie. Ze onderstrepen de nijpende situatie in de techsector, waarin 20% van onze Nederlandse beroepsbevolking – pak ‘m beet 1,53 miljoen mensen – werkzaam is. De vraag op de arbeidsmarkt naar technische vaklui en ict-personeel neemt nog altijd flink toe: ruim 71.000 vacatures in de techniek en 15.000 in de ict, aldus tijdens de Jaarconferentie gepresenteerde Techniekpact Monitor 2018.

Uit de eveneens onlangs verschenen ROCV TechBarometer 2019 blijkt dat het tekort aan goede technici op allerlei niveaus merkbaar is. In deze TechBarometer geven ruim 1.200 respondenten antwoord op vragen over trends binnen de techniek. Zij wijzen het tekort aan technici aan als een van de drie belangrijkste ontwikkelingen voor technische organisaties. Daarnaast worden het borgen en bijbrengen van kennis en kunde (20%) en de allround inzetbaarheid van technici (19%) genoemd.

Vooral mbo-3 en mbo-4

Het grootste gemis aan technici wordt ervaren op mbo-4 niveau (46%). Maar ook op mbo-3- (23%) en hbo-niveau (21%) is er onvoldoende technisch opgeleid personeel. Technische organisaties zijn het hardst op zoek naar mediors met twee tot vijf jaar ervaring. Op dit niveau verwacht bijna de helft (47%) van de technische organisaties een tekort in de komende vijf jaar.

Kwalitatief en kwantitatief

De afgelopen vijf jaar ondervonden technische organisaties al problemen door het tekort aan personeel. Het merendeel (41%) hiervan had te maken met zowel een kwalitatief als kwantitatief tekort. Een kwart (23%) merkte alleen een kwalitatief tekort en 12 procent geeft aan dat ze kwantiteit misten. Onderlinge concurrentie op het gebied van het werven van personeel wordt dan ook een steeds grotere ergernis binnen de technische branche. Een andere oorzaak die de respondenten aanwijzen voor het tekort aan technici is vergrijzing (21%). Werknemers gaan met pensioen, maar er is niet genoeg aanwas om hen op te volgen. Ook het huidige imago van de technische branche (21%) helpt niet om het tekort op te lossen.

Stress en meer fouten

De tekorten gaan bedrijven niet in de koude kleren zitten. Het zorgt voor drukte en stress op de werkvloer. Daarnaast betekent te weinig mankracht voor 18 procent van de bedrijven een stagnerende groei. Ook geeft een kwart van de respondenten aan dat wanneer de benodigde kennis en talenten ontbreken, dit leidt tot het sneller maken van fouten.

Bijscholen

‘Dat er te weinig technisch geschoolde medewerkers in Nederland zijn, zorgt ervoor dat bedrijven naar andere opties gaan kijken’, stelt John Huizing, directeur bij ROVC. ‘Het aandeel buitenlandse technici in Nederlandse bedrijven is bijvoorbeeld nog nooit zo hoog geweest. Een creatieve oplossing, maar het kan ook wat dichter bij huis gezocht worden. Technische bedrijven kunnen werknemers aannemen die op het eerste oog misschien niet aan de gestelde eisen voldoen. Dit omdat ze een andere opleiding hebben genoten of omdat het kennisniveau niet geheel bij de praktijk aansluit. Deze werknemers kunnen bijgeschoold of opgeleid worden. De technische branche krijgt er hierdoor werknemers bij en lost zo het tekort zelf op. Een win-win situatie.’

Via deze link kun je de TechniekBarometer 2019 aanvragen.