Onderwijskoepels: minder marktwerking bij leven lang ontwikkelen

Geef het publieke onderwijs een grotere rol bij de omscholing van werknemers. Daarvoor pleiten de koepels van mbo-scholen, hogescholen en universiteiten in een opiniebijdrage in de Telegraaf.

De koepelorganisaties zijn kritisch over het overheidsbeleid voor leven lang ontwikkelen. Het paradepaardje van het kabinet op dit gebied, de STAP-regeling, voldoet volgens de scholen niet. Deze regeling is zo ingericht, dat met name private opleiders hier baat bij hebben. Zij bieden korte cursussen aan, die dankzij de STAP-regeling voor deelnemers veelal gratis zijn. De cursussen zijn echter zelden relevant voor de arbeidsmarkt. De publieke scholen proberen ook deelnemers te werven via de STAP-regeling, maar slagen hier veel minder goed in. Ze kunnen niet op tegen de marketingtrucs van private opleiders.

Infrastructuur

Volgens de koepelorganisaties, waaronder de MBO Raad, is juist het publiek bekostigde onderwijs in staat om werknemers arbeidsmarktrelevant om te scholen. De mbo-scholen, hogescholen en universiteiten bieden ‘een prachtige infrastructuur’ die het kabinet efficiënt kan inzetten om werknemers om te scholen naar banen waar de arbeidsmarkt behoefte aan heeft. Het gaat dan niet om korte cursussen van maximaal 1.000 euro, maar om wat langere opleidingen. De STAP-regeling is daar niet op ingericht. De regeling levert daarom amper een bijdrage aan het doel: het verbeteren van de arbeidsmarktpositie van werkenden.

Loterij

De koepelorganisaties vergelijken de huidige STAP-regeling met een loterij. Elke twee maanden vindt er een digitale run plaats naar de beschikbare subsidies. Commerciële aanbieders spelen hier slim op in, met lokkertjes als aanbrengbonussen. Tegen dit marktgeweld zijn de publiek bekostigde scholen niet opgewassen. Zij dringen er daarom bij het kabinet op aan het budget voor leven lang ontwikkelen niet alleen over te laten aan de markt. Een deel van het budget zou in hun ogen gereserveerd moeten worden voor de publieke scholen, die op die manier de kans krijgen arbeidsmarktrelevante omscholing te verzorgen.

Lees hier de opiniebijdrage van de koepelorganisaties. Oorspronkelijk is deze bijdrage in de Telegraaf geplaatst.

Lees ook: STAP-budget: miljoenen naar beleggingscursussen