Onderwijsraad: meer samenwerking scholen en educatieve dienstverleners

Rond het onderwijs is een ‘schil’ van dienstverleners actief die het onderwijs op allerlei manieren ondersteunen. De educatieve diensten sluiten echter niet altijd goed aan op de vraag van de scholen. De Onderwijsraad pleit er daarom voor dat scholen en aanbieders samen aanbod ontwikkelen.

Dat de afstemming tussen scholen en dienstverleners niet altijd goed is, heeft verschillende oorzaken. Zo dreigt er op het terrein van leermiddelen monopolievorming en is er weinig inzicht in de kwaliteit van het aanbod. Ook blijkt het voor scholen lastig de juiste ondersteuningsvraag te formuleren. De Onderwijsraad adviseert meer samenwerking tussen scholen en educatieve dienstverleners. De overheid heeft daarbij een faciliterende rol.

Hypes

Mede door gebrekkig inzicht in de kwaliteit van het aanbod selecteren scholen vaak diensten of producten die kortetermijnoplossingen bieden of waar veel andere scholen gebruik van maken. Het gevaar is dat educatieve dienstverlening hierdoor gevoelig wordt voor hypes en daarmee onvoldoende bijdraagt aan innovatie en behoud van kennis en kunde in de onderwijspraktijk.

Gelijkwaardige inbreng

Er zijn verschillende mogelijkheden om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. De Onderwijsraad pleit voor meer samenwerking tussen scholen en dienstverleners bij de ontwikkeling en evaluatie van het aanbod. Het is daarbij belangrijk dat alle partijen een gelijkwaardige inbreng hebben.

Lerende cultuur

Om de ondersteuningsvraag vanuit scholen helder te krijgen, is het van belang dat leraren hun behoeften actief naar voren brengen. Schoolleiders moeten ervoor zorgen dat hun school niet alleen een plek is waar leerlingen leren, maar waar ook leraren(teams) en andere professionals kunnen leren over hun vak en over goed onderwijs. Ze moeten een lerende cultuur stimuleren en daar tijd, ruimte en middelen voor vrijmaken.

Lees hier het rapport van de Onderwijsraad