Onderwijsraad op zoek naar informatie over werkplekleren

De Onderwijsraad werkt aan een advies over werkplekleren in het mbo. De raad roept iedereen die ervaring heeft met werkplekleren op om voorbeelden en suggesties te delen.

Op verzoek van het ministerie van Onderwijs werkt de Onderwijsraad aan een advies over werkplekleren in het beroepsonderwijs. De belangrijkste vraag in het onderzoek is: wat is nodig om goed werkplekleren in het beroepsonderwijs te garanderen? Het advies moet eind dit jaar verschijnen.

Tekorten

Achtergrond van het onderzoek is het groeiende tekort aan vakmensen. Hierdoor kan ook het werkplekleren bij beroepsopleidingen in de knel komen. Door gebrek aan begeleidingscapaciteit worden de tekorten alleen maar groter. De Onderwijsraad is op zoek naar oplossingen voor dit probleem.

Meedenken

Iedereen met ervaring met werkplekleren in het beroepsonderwijs kan meedenken. De Onderwijsraad wil alle voorbeelden, analyses en suggesties gebruiken om tot een afgewogen advies te komen. Via een formulier kan iedereen zijn ideeën delen met de Onderwijsraad. De uiterste inzenddatum is 16 juni.

Lees hier meer over het onderzoek en over het inzenden van ideeën