‘Niet iedereen kan leraar zijn’

In het advies ‘Kiezen voor kwalitatief sterke leraren’ (januari 2013) pleit de Onderwijsraad voor hoge opleidingseisen voor docenten. Het masterniveau zou als standaard moeten gelden. Volgens de Onderwijsraad heeft een hoog opleidingsniveau een positief effect op de prestaties van leerlingen. Leraren zouden zich eens in de vijf jaar opnieuw moeten registreren. Scholen moeten volgens de Raad leraren in de gelegenheid stellen zich te scholen: ‘Het gaat er vooral om dat leraren hier voldoende tijd voor krijgen.’ De raad benadrukt het belang van het register voor leraren zelf. ‘Opname in het register is een erkenning van hun bekwaamheid en kwaliteit: niet iedereen kan een leraar zijn. Bovendien gelden de eisen voor de registratie ook voor collega’s, waardoor de leraar wordt omringd door andere vakbekwame leraren. Deze kwaliteitsverbetering maakt de werkomgeving ook weer aantrekkelijker.’

Het volledige rapport: www.onderwijsraad.nl

(de mbo-krant, februari 2013)