Onderwijsvakbonden in de clinch

De onderwijsvakbonden CNV en de Unie hebben met de MBO Raad afspraken gemaakt over een loonsverhoging in 2015. De derde onderwijsvakbond, de AOb, spreekt van een ‘truc’ en een ‘onbegrijpelijke actie’.

De onenigheid tussen de onderwijsvakbonden is een rechtstreeks gevolg van het loonakkoord dat het kabinet in juli sloot met drie vakbonden voor overheidspersoneel. De grootste vakbond, het FNV, steunt het akkoord niet en voert in allerlei sectoren actie. Andere vakbonden, waaronder het CNV, steunen het akkoord wel en brengen het nu ook in de praktijk.

Loonsverhoging
Dankzij de afspraak die CNV en de Unie nu gemaakt hebben met de MBO Raad wordt de overeengekomen loonsverhoging al de komende maanden uitgevoerd. In november ontvangen alle medewerkers in het mbo zo’n 2% loonsverhoging en per 1 januari 2016 nog eens 3%. De Onderwijsbond van de FNV, de AOb, verzet zich. Dagelijks bestuurder André Steenhart: ‘Wij zijn voor loonsverhoging, maar dan wel in een cao die over meer gaat dan geld’. De AOb maakt zich vooral boos over de financiering van de loonafspraak via het ABP. Het gaat volgens de bond om de bekende ‘sigaar uit eigen door’. Ook spreekt men over een ‘ongedekte cheque’. Volgens MBO Raad voorzitter Jan van Zijl is daar echter geen sprake van: ‘Als de pensioenverlaging bij het ABP onmogelijk is, moet het kabinet bijspringen om de loonsverhoging overeind te houden. Wat dat betreft staan we aan dezelfde kant.’

Trots
Waar de AOb zich verzet tegen de loonsverhoging zijn de andere onderwijsbonden juist trots op het bereikte resultaat. CNV Onderwijs vindt het belangrijk dat de werknemers in het mbo de loonsverhoging daadwerkelijk in 2015 ontvangen.

Overleg gaat door
Komende vrijdag onderhandelen de cao-partners op uitnodiging van de MBO Raad over de nieuwe cao. De AOb, die vrijdag nog pontificaal bekendmaakte dat het cao-overleg was gestrand, schuift vrijdag gewoon aan. Op de agenda staan onderwerpen als flexwerk en de ww.