Onderzoek naar excellentie in het mbo

Diverse mbo-scholen voeren de komende jaren onderzoek uit naar excellentie in het mbo. Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek heeft de eerste drie praktijkonderzoeken goedgekeurd.

De komende jaren ontwikkelen veel mbo-scholen excellentieprogramma’s voor talentvolle studenten. Om kennis over excellentie in het mbo te ontwikkelen, is er de komende tijd ook geld beschikbaar voor praktijkonderzoek. Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek heeft nu drie praktijkonderzoeken goedgekeurd.

Draaiboek
In een van de programma’s onderzoeken docenten van MBO College Zuid (Amsterdam) samen met onderzoekers van de Hogeschool van Amsterdam hoe excellentieprogramma’s effectief kunnen zijn. Ook wordt een draaiboek ontwikkeld voor de ontwikkeling en implementatie van excellentieprogramma’s op andere opleidingen. Een ander project is gericht op kenmerken van excellentieprogramma’s die succesvol opleiden tot creatief-technisch vakman. Dit onderzoek van vier vakscholen (Cibap, HMC, Mediacollege Amsterdam en SintLucas) is onder andere gericht op het definiëren van het begrip excellentie, het onderscheiden van elementen in de onderwijsprogramma’s die bijdragen aan de ontwikkeling tot excellent student en het onderbouwd ontwikkelen en verbeteren van excellentieprogramma’s.

Werkveld
Een derde praktijkonderzoek richt zich op de aansluiting met het werkveld via ketenstages, coaching van ambitieus ondernemerschap of het aanbieden van nieuwe (top)trajecten gericht op het excelleren in specifieke vakinhoudelijke vaardigheden. Dit onderzoek volgt drie excellentieplannen in uitvoering gedurende drie jaren om werkzame elementen te identificeren, die overdraagbaar zijn naar andere opleidingen en instellingen. Bij het onderzoek zijn ROC Mondriaan, het NOVA College en Landstede betrokken.

Klik voor meer informatie hier.