Onderzoek: stagediscriminatie is urgent probleem

Studenten van mbo-scholen hebben te maken met stagediscriminatie. Wetenschappers van het Verwey-Jonker instituut tonen dit aan met objectief onderzoek. Om het probleem aan te pakken is meer urgentiegevoel nodig bij docenten, werkgevers en beleidsmakers.

In opdracht van de gemeente Utrecht heeft het Verwey-Jonker Instituut uitgebreid onderzoek gedaan naar stagediscriminatie onder mbo-studenten. Het instituut heeft bij zo’n 300 vacatures steeds twee sollicitatiebrieven gestuurd. De brieven waren wat inhoud, motivatie en ervaring betreft gelijkwaardig. Bij de afzenders van de brieven werden alleen de migratieachtergrond en het geslacht aangepast.

Objectief

Uit het veldexperiment blijkt volgens de onderzoekers dat er objectief sprake is van discriminatie: studenten met een naam die verwijst naar een migratieachtergrond hebben minder kans op een positieve reactie dan studenten met dezelfde kenmerken zonder migratieachtergrond. Opvallend is dat deze vorm van stagediscriminatie zich niet voordoet in de sector zorg en welzijn. In deze sector constateren de onderzoekers zelfs een vorm van positieve discriminatie van studenten met een moslimachtergrond. Positieve discriminatie doet zich ook voor in de sector ‘bouw en techniek’. Vrouwelijke studenten hebben in deze sector een grotere kans op een positieve reactie dan hun mannelijke collega’s.

Twijfel

Naast de praktijktest hebben de onderzoekers ook via interviews gezocht naar discriminatie-ervaringen van studenten. Ongeveer een kwart van de ruim 600 bevraagde mbo-studenten geeft aan bij het zoeken naar een stageplaats discriminatie te hebben ervaren. Deze ervaringen zijn vaak met twijfel omgeven. Opvallend is dat studenten zeggen dat ze vanuit school niet goed voorbereid zijn op de mogelijkheid van discriminatie. Iedere school zou een onafhankelijke vertrouwenspersoon moeten hebben bij wie studenten terecht kunnen als ze geconfronteerd worden met discriminatie.

Geschrokken

Wethouder Klaas Verschuure, opdrachtgever van het onderzoek, is geschrokken van de resultaten: ‘Discriminatie is hoe dan ook onacceptabel.  Met dit onderzoek kunnen we nu gericht stagediscriminatie aanpakken.’ Het Verwey-Jonker Instituut benadrukt dat het belangrijk is om het probleem grondig aan te pakken. Onderzoeker Mehmet Day:  ‘Het moet nu klaar zijn met het in twijfel trekken van discriminatie.’ De onderzoekers pleiten voor meer urgentie bij docenten, werkgevers en beleidsmakers. Het is belangrijk dat docenten en werkgevers zich meer bewust worden van de omvang van het probleem. Verder moeten studenten goed voorbereid worden op hun stageperiode en moeten zij goede ondersteuning van hun school krijgen.

Lees hier het onderzoek ‘Ongelijke kansen op de stagemarkt’

Lees ook: Campagne wil stagediscriminatie bespreekbaar maken