Onderzoek: stagematching heeft ook nadelen

Het direct plaatsen van studenten op een stageplaats verkleint de kans op discriminatie. Maar aan deze werkwijze zijn volgens stagecoördinatoren ook nadelen verbonden.

Dat blijkt uit een enquête van Onderzoeksbureau SEO onder zo’n 800 stagecoördinatoren. Uit het onderzoek blijkt dat op dit moment slechts in ongeveer een kwart van de gevallen de school een stageplaats voor de student selecteert. Bij ongeveer 14 procent vindt er zelfs geen klikgesprek meer plaats tussen leerbedrijf en student. Deze vorm van stagematching zou volgens minister Dijkgraaf de norm moeten worden bij de eerste stage van mbo-studenten. In het recent ondertekende Stagepact maakte de minister hier afspraken over met scholen en leerbedrijven.

Leerervaring

Het direct plaatsen van studenten op een stageplaats verkleint volgens de coördinatoren zeker de kans op stagediscriminatie. Maar de coördinatoren zien ook de nodige nadelen aan deze werkwijze. Zo missen studenten bij stagematching een belangrijke leerervaring. Het zelf zoeken en vinden van een stageplaats is immers een wezenlijk onderdeel van het leerproces. Die leerervaring missen studenten bij directe plaatsing.

Mismatch

Volgens de geënquêteerde coördinatoren biedt directe plaatsing niet de garantie op een goede match tussen leerbedrijf en student. Scholen kennen hun studenten vaak niet goed genoeg om een goede match te kunnen realiseren. Coördinatoren wijzen er dan ook op dat directe plaatsing juist kan leiden tot een mismatch. Dat is ook een van de redenen waarom studentenorganisatie JOB altijd kritisch is geweest over stagematching.

Verder onderzoek

De enquête onder stagecoördinatoren is het eerste onderdeel van een breder onderzoek naar stagematching. Onderzoeksbureau SEO werkt de komende tijd samen met het Verweij-Jonker Instituut verder aan dit onderzoek. Het eindrapport zal begin 2024 verschijnen.

Bekijk hier het onderzoek ‘Het proces van stagematching in het mbo’

Lees ook: Deel Tweede Kamer ziet plan stagematching niet zitten