Onderzoeksprogramma excellentie

Met praktijkgericht onderzoek kunnen mbo-instellingen hunn kennis over excellentiebeleid beter benutten. Docenten, studenten en onderzoekers kunnen zo samen leren over de mogelijkheden van excellentieprogramma’s.

Scholen die – in samenwerking met onderzoekers – kennis over excellentieprogramma’s willen ontwikkelen kunnen deelnemen aan het onderzoeksprogramma Excellentie. Dit vierjarig onderzoeksprogramma wordt gecoördineerd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek en betreft zowel onderzoek in het mbo als in het hoger onderwijs. Aanvragen dienen uiterlijk medio april 2014 bij NRO binnen te zijn. Op de website van het NRO is (algemene) informatie te vinden over de werkwijze van NRO bij aanvragen voor praktijkgericht onderzoek.

Aanvraag
Wilt u kans maken op financiering voor onderzoek naar excellentie? Dien dan voor 12 maart 2015 een intentieverklaring in bij het NRO. Vervolgens dient u met uw consortium voor 14 april 2015 uw daadwerkelijke aanvraag in. Alle benodigde informatie voor het schrijven van een aanvraag, kunt u vinden in de call for proposals.

Commissies
Het NRO stelt voor de beoordeling van de onderzoeksaanvragen één of meerdere commissies in. Elke commissie bestaat uit leden met een wetenschappelijke achtergrond en leden met ervaring in de praktijk van het onderwijs. De commissieleden schrijven allereerst beoordelingsrapporten (zogenaamde preadviezen) over elke aanvraag. In juni 2015 krijgen de aanvragers de preadviezen over hun voorstel toegezonden, waarna zij de gelegenheid krijgen om hierop een reactie te schrijven. Vervolgens vergadert de commissie over alle aanvragen. Hieruit volgt een advies aan de programmaraad van het NRO over de kwaliteit van de aanvragen. De programmaraad besluit tot slot welke aanvragen financiering krijgen. In september 2015 krijgen de consortia te horen of zij al dan niet financiering krijgen.

Alle benodigde stukken voor het indienen van een aanvraag zijn hier te vinden.