Onderzoeksprogramma Excellentie

Met praktijkgericht onderzoek kunnen mbo-scholen kennis opdoen over de mogelijkheden van excellentieprogramma’s in het mbo. Op 9 februari is er voor belangstellenden een informatiebijeenkomst.

Scholen die – in samenwerking met onderzoekers – kennis over excellentieprogramma’s willen ontwikkelen kunnen deelnemen aan het onderzoeksprogramma Excellentie. Dit vierjarig onderzoeksprogramma wordt gecoördineerd door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Het gaat zowel om onderzoek in het mbo als in het hoger onderwijs. Aanvragen moeten medio april 2014 bij NRO binnen te zijn. Op de website van het NRO is meer informatie te vinden over de werkwijze van het NRO.

Voorlichtingsbijeenkomst
Op 9 februari 2015 organiseert het NRO een voorlichtings- en matchmakingsbijeenkomst voor belangstellenden. Geïnteresseerden kunnen hier met elkaar in contact komen voor het opstellen van een gezamenlijk onderzoeksvoorstel. Klik hier voor nadere informatie en aanmelding.