Ook in Groningen zijn mbo-studenten nu welkom bij introductie

In navolging van steden als Utrecht en Leiden laat ook Groningen komend jaar mbo-studenten toe bij de introductieweek. Als proef mogen vijftig mbo-studenten meedoen met de activiteiten.

Net als in andere steden is de introductie – in Groningen de KEI-week genoemd – van oudsher alleen bedoeld voor studenten van de plaatselijke universiteit. De laatste jaren zijn ook hogeschool-studenten welkom. De organisatie van de introductieweek heeft nu besloten om als pilot vijftig mbo-studenten te laten meedoen.

Proef

Aan de introductieweek nemen jaarlijks zo’n 5.000 studenten deel. Het aantal van vijftig mbo-studenten lijkt dan niet heel veel. Volgens Sara Kruit van de KEI-organisatie gaat het om een pilot. Om de proef goed te kunnen evalueren moet de groep mbo-studenten niet te groot zijn: ‘Vijftig studenten is een aantal dat we goed kunnen volgen.’ Na afloop bekijkt het KEI-bestuur of het programma goed aansluit bij de wensen van de mbo-studenten.

Kleine stap

Vertegenwoordigers van mbo-studenten reageren positief op de proef. Dewey Everts van de studentenraad van het Alfa-college heeft bij het begin van haar studie een introductie gemist: ‘Toen ik begon met mijn studie wist ik niks van Groningen. Deelname aan de KEI-week had me heel leuk geleken.’ Ze noemt de deelname van vijftig mbo-studenten ‘een kleine, maar mooie stap’: ‘We hebben nog een lange weg te gaan, maar elke stap is mooi meegenomen.’

Waardevol

Paul Rook, bestuurder van het Noorderpoort College, de andere grote mbo-school in Groningen, spreekt van een ‘waardevolle stap in de goede richting’: ‘In het onderwijs in Groningen werken we al intensief met elkaar samen als mbo, hbo en wo. Dan merk je hoe waardevol het is dat verschillende studenten elkaar ontmoeten, met elkaar samenwerken en elkaar beter leren kennen. Het breder openstellen van de KEI-week sluit daar mooi bij aan.’

Vervolgstap

Burgemeester van Groningen Koen Schuiling sluit zich hierbij aan: ’Natuurlijk moeten ook mbo-studenten kunnen deelnemen aan de KEI-week. We geven hiermee een krachtig signaal: ook mbo-studenten horen bij het studentenleven. Als de pilot een succes wordt, is het belangrijk om met elkaar te kijken wat een mooie vervolgstap zou zijn.’