Ook noordelijke scholen gaan door met online onderwijs

Het Noorderpoort College en het Alfa College, de twee grootste mbo-scholen in Noord Nederland, gaan door met online onderwijs. Docenten mogen zelf bepalen welke onderdelen van het lesprogramma zij digitaal verzorgen.

Volgens Wim van de Pol, bestuurder van Noorderpoort, zullen studenten gemiddeld een halve tot hele dag per week online les krijgen. De hoeveelheid online onderwijs verschilt per opleiding en per leerjaar. Volgens Van de Pol zijn studenten blij met deze werkwijze. Van de Pol tegen RTV Noord: ‘We hebben het de studentenraad eind vorig jaar gevraagd en die heeft dit geadviseerd. Blended learning vinden ze fijn. De verhouding laten we over aan de onderwijsteams.’

Tweede Kamer

In de Tweede Kamer wordt geschokt gereageerd op de plannen van mbo-scholen om niet volledig te stoppen met digitaal onderwijs. In juli nam de Tweede Kamer, tegen de zin van minister Van Engelshoven, een motie van Peter Kwint (SP) aan, waarin werd gesteld dat online onderwijs alleen bij hoge uitzondering is toegestaan. De motie kreeg een meerderheid omdat D66 de motie, tegen de zin van de minister, steunde. Volgens Van de Pol moet de Tweede Kamer ‘iets beter kijken naar wat het mbo precies doet’. Ook de MBO Raad stelde deze week al dat er geen karikatuur van het online onderwijs gemaakt moet worden. Volgens Adnan Tekin, voorzitter van de MBO Raad, gaat het bij online onderwijs altijd om een beperkt deel van het onderwijsprogramma.

Blended learning

De wens van mbo-scholen om door te gaan met online onderwijs komt niet uit de lucht vallen. Een jaar geleden presenteerde de MBO Raad al een rapport over de lessen uit de coronacrisis. Daarin kwam duidelijk de wens naar voren om blijvend te streven naar een mix van online en fysiek onderwijs. Ook studenten zouden deze wens hebben. Ideaal zou zijn een mix van 40% online en 60% fysiek. Dat veel scholen nu doorgaan met online onderwijs, kan dan ook niet verrassend worden genoemd.

Fysiek

De kleinere mbo-scholen in Noord-Nederland, ROC Menso Alting en Terra, kiezen vooralsnog voor volledig fysiek onderwijs. Een woordvoerder van Terra geeft tegen RTV Noord aan dat digitaal onderwijs in de toekomst misschien best aan de orde is, maar ‘nu nog niet’. Directeur Willie Renkema van Menso Alting zegt online onderwijs alleen te gebruiken als studenten of een docent niet naar school kunnen komen: ‘We zetten het niet vast in.’