Opleiding Apothekersassistent levert beste onderwijsteam

Het team van de opleiding Apothekersassistent van het ROC van Nijmegen is winnaar geworden van de eerste verkiezing ‘Onderwijsteam van het Jaar’. De jury looft onder andere de nauwe samenwerking tussen de opleiding en het werkveld.

De verkiezing van het beste onderwijsteam vond dit jaar voor het eerst plaats. De prijs is een initiatief van de beroepsvereniging van mbo-opleiders (bvmbo), onderwijsvakbond AOb en de MBO Academie. Uit de meer dan vijftig aangemelde teams kwamen tien teams op de shortlist terecht. Deze teams hebben zich tijdens de Dag van het MBO in Apeldoorn via pitches gepresenteerd aan de jury. Uiteindelijk gingen drie teams naar de finale. Naast het Nijmeegse team waren dat teams van het Summa College (Eindhoven) en het Alfa College (Groningen).

Fouten maken

Het resultaat van het juryberaad werd bekendgemaakt door Bart Smals, Tweede-Kamerlid voor de VVD en van beroep zelf apotheker. Volgens de jury werkt het winnende onderwijsteam zeer goed samen met het bedrijfsleven. Bovendien is er voor de docenten ruimte om fouten te maken. De jury looft ook de manier waarop het onderwijsteam vakken als Nederlands, rekenen en burgerschap heeft geïntegreerd in de opleiding.

Maatwerk

Het team van de Apothekersopleiding bestaat uit tien mensen. Lotte Tunissen van het onderwijsteam is vooral trots dat het team het onderwijs in korte tijd volledig heeft vernieuwd heeft. Tegen de Gelderlander zegt ze: ‘We geven les aan een diversiteit van mensen, van wie de jongste 16 en de oudste 46 jaar is. Het zijn uiteenlopende mensen van wie sommigen het op het hbo niet hebben gered, havisten, mensen van niveau 2 uit het mbo en ook mensen die uit het buitenland komen. Om die allemaal goed te bedienen is maatwerk nodig. En dat geven we.’