OV-kaart voor minderjarige mbo’ers: nog veel vragen

De meeste leerlingen en ouders zijn op de hoogte van de reismaatregel die vanaf 1 januari 2017 gaat gelden. Vanaf dan mogen minderjarige mbo’ers gratis of met korting met het openbaar vervoer reizen. DUO liet onderzoeken welke vragen er leven onder de doelgroep.

De maatregel, waarmee jongeren gratis of met korting kunnen reizen, geldt voor mbo’ers die een voltijds BOL-traject volgen en jonger zijn dan 18 jaar. De maatregel geldt niet voor BBL’ers. Studenten kunnen het reistegoed laden op hun persoonlijke OV-chipkaart. Voorwaarde is wel dat de student zijn mbo-opleiding binnen tien jaar afmaakt, anders moeten de kosten van de kaart worden terugbetaald. Dit geldt overigens alleen voor mbo-3 en mbo-4 studenten. Voor mbo’ers die een niveau 1- of 2-opleiding volgen, is het gratis of met korting reizen een gift en niet verbonden aan de prestatiebeurs. Voor alle studenten geldt dat het gratis of met korting reizen gekoppeld is aan het aantal jaren dat ze recht hebben op studiefinanciering.

Terugbetalen
Veel mbo’ers en hun ouders zijn inmiddels op de hoogte van het nieuwe ‘studentenreisproduct’. Dat blijkt uit een onderzoek dat de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) liet doen onder circa zeshonderd (aankomende) mbo’ers en hun ouders. Zes op de tien leerlingen weet waar de maatregel over gaat, ouders zijn iets vaker op de hoogte. De meeste leerlingen en hun ouders staan positief tegenover het gratis of met korting reizen, vooral omdat het studeren in een andere stad makkelijker wordt. Ouders die negatief tegenover de maatregel staan, zeggen bezorgd te zijn dat hun kind de reiskosten later alsnog moet terugbetalen. Anderen zijn bang dat het reizen met korting ten koste gaat van de duur van de studiefinanciering. Ook beseffen maar weinig leerlingen en hun ouders dat het terugbetalen van het reisbedrag bij het niet afronden van de opleiding binnen tien jaar, alleen geldt voor mbo’ers op niveau 3 en 4.

Informatiebehoefte
Veel ouders geven aan meer informatie te willen over de maatregel. Zo willen ze graag weten wanneer hun kinderen precies recht hebben op het studentenreisproduct. De aankomende mbo’ers zelf hebben beduidend minder behoefte aan informatie dan hun ouders.