Overleg cao opnieuw uitgesteld

Het overleg over een nieuwe cao voor het mbo wordt pas in het nieuwe jaar voortgezet. Het voor vandaag geplande overleg tussen werkgevers en werknemers is opnieuw uitgesteld.

De vakbonden en de MBO Raad hebben afgesproken het overleg over de nieuwe cao te verschuiven naar de tweede helft van januari. De reden voor dit uitstel is de onduidelijkheid over de hoogte van de pensioenpremie voor 2016. Deze onduidelijkheid, die ook al in november reden was voor uitstel, belemmert het voeren van inhoudelijke overleg over de nieuwe cao.

Hoogte premies
De overlegpartners waren er eerder van uitgegaan dat eind november duidelijkheid zou bestaan over de hoogte van de pensioenpremie voor 2016. Het ABP-bestuur heeft toen inderdaad besloten tot verlaging van de pensioenpremie, maar het houdt daarbij de mogelijkheid open voor een premieopslag vanaf 1 april 2016. De hoogte van de dekkingsgraad op 31 december 2015 is daarvoor bepalend. In januari 2016 bepaalt het ABP-bestuur of de premieopslag er komt.

Brief
De cao-partijen wachten ook nog steeds op een reactie van het kabinet op de gezamenlijke brief die door hen half oktober is verzonden. Daarin hebben de werkgevers- en werknemersorganisaties in het onderwijs aangegeven dat een eventuele verhoging van de pensioenpremie gecompenseerd zou moeten worden door het kabinet.