Petitie voor vrij reizen in laatste week van schooljaar

Michelle Leine, student aan het HMC uit Amsterdam, levert vandaag maar liefst 440 pagina’s met handtekeningen in bij de Tweede Kamer. Ze vraagt hiermee aandacht voor het probleem dat mbo-studenten uit Noord-Nederland de laatste week van het schooljaar niet gratis mogen reizen met hun OV-weekkaart.

Studenten mogen tot de zomervakantie doordeweeks gratis reizen met hun OV-weekkaart. In de zomervakantie is hun OV-kaart wel geldig, maar reizen ze met 40%-korting en niet gratis. Maar nu komt het probleem: de studenten uit Noord-Nederland mogen alleen tot 16 juli gratis reizen met hun OV-kaart. Ze krijgen echter pas aan het eind van die week, op 21 juli, vakantie. Hierdoor mogen ze niet vrij reizen in de laatste week van het schooljaar. In die week moeten ze dus deels voor hun eigen reiskosten opdraaien. Naar eigen zeggen kunnen de kosten flink oplopen tot wel 36 euro per dag. Hun collega’s uit de rest van het land hebben hier geen last van; zij krijgen immers eerder vakantie.

Kamervragen
De 19-jarige Michelle vond dit oneerlijk en startte een online-petitie om aandacht voor de situatie te vragen. Michelle riep de minister op om te regelen dat de OV-weekkaart gedurende het gehele schooljaar geldig is. De petitie kreeg veel bijval. Uiteindelijk ondertekenden ruim 8.700 mensen de oproep aan de minister om iets aan de misstand te doen. Ook vanuit de politiek kreeg Michelle steun. De kwestie was aanleiding voor de Tweede Kamerfractie van de PvdA om vragen te stellen.

Regio Noord beslaat de provincies Friesland, Drenthe, Groningen, Overijssel, Noord-Holland en een groot deel van Flevoland.