Plan voor leerrechten verdwijnt achter horizon

Het plan om een systeem van leerrechten in te voeren vindt bij het kabinet geen gunstig onthaal. Minister Van Engelshoven zegt slechts toe het idee te zullen betrekken bij een verkenning naar de toekomstige bekostiging van het mbo.

Afgelopen juni presenteerde een brede coalitie van scholen (MBO Raad en NRTO) en werkgevers (VNO/MKB) een plan voor de invoering van leerrechten in Nederland. Volgens het plan zouden werknemers die in het verleden een minder hoge opleiding hebben gevolgd nog recht hebben op extra onderwijs. Uit een doorrekening van economisch onderzoeksbureau SEO bleek dat zo’n systeem van leerrechten een batig saldo kan opleveren. Bovendien zou het ook goed zijn voor het stimuleren van gelijke kansen, omdat vooral minder hoogopgeleiden ervan zouden profiteren.

Positief

De eerste reacties op het voorstel waren zonder uitzondering positief. Dat gold bijvoorbeeld voor de vakbonden en de Vereniging Hogescholen, maar ook voor diverse Kamerleden. Het kabinet is echter minder enthousiast. In een voortgangsbrief over ‘leven lang ontwikkelen’ schrijven de ministers Van Engelshoven en Koolmees (SZW) het voorstel te willen betrekken bij een verkenning naar de toekomstige bekostiging van het mbo. Deze verkenning wordt pas eind 2020 afgerond. Dat is een paar maanden voor de verkiezingen van maart 2021. Daarmee verdwijnt het plan achter de horizon.

Vraagfinanciering

Het experiment met vraagfinanciering in het mbo lijkt hiermee ook gesneuveld. In het Regeerakkoord had de VVD nog voor elkaar gekregen dat in het mbo, in navolging van het hbo, zo’n experiment zou worden uitgevoerd. Het kabinet schrijft in de brief dat het experiment wordt vormgegeven binnen de STAP-regeling. Volgens deze regeling, die in 2021 van start gaat, kunnen werknemers aanspraak maken op een scholingsbudget van maximaal 1.000 euro per jaar. De werknemer kan zelf bepalen waar hij dit budget inzet, bij een publieke of private opleider. Deze vorm van vraagfinanciering bestond echter ook al bij de voorloper van de STAP-regeling, de fiscale scholingsaftrek. Een experiment met vraagfinanciering in het mbo kan het moeilijk genoemd worden.

Lees ook: Veel enthousiasme voor idee van leerrechten