Platform voor jonge docenten

Er is een platform in de maak waarop jonge, startende docenten elkaar kunnen opzoeken, inspireren en versterken: YOUNG MBO. Initiatiefnemer is Marloes van der Meer, Mbo-leraar van het Jaar 2014. ‘De startende docent verdient erkenning!’

‘De startende docent is zoveel meer dan iemand die ‘het vak nog moet leren’ en daarbinnen ‘begeleid’ moet worden. Juist deze docent, die ‘vers van de pers’ komt, heeft enorm veel energie, potentie en passie om iets binnen het onderwijs te betekenen.’ Aldus Marloes van der Meer, leraar van het Jaar 2014 en zelf nog behorende tot de groep ‘jonge docenten’. Zij stelt dat de startende docent erkenning en ruimte nodig heeft om zichzelf te kunnen ontwikkelen.

‘Dat gebeurt nu nog te weinig’, vertelt Van der Meer. ‘Met als gevolg dat deze docenten gaan zwemmen, zich druk maken over hun toekomst (“Heb ik na deze invalbaan, na dit tijdelijke contract nog wel een baan?”) en zich genoodzaakt voelen om overal “ja” tegen te zeggen. Zij worden vakkenvullers die zichzelf gaan overvragen, hun eigen initiatieven niet kwijt kunnen en zelfs gaan twijfelen over hun toekomst in het onderwijs. De vraag is wat mij betreft dan ook niet zozeer hoe we deze docenten het beste kunnen begeleiden, maar vooral hoe het mbo een omgeving kan creëren waarin zij hun kwaliteiten optimaal kunnen ontwikkelen. Het uitgangspunt moet zijn dat de startende docent vanzelfsprekend vragen heeft, maar ook ontzettend veel antwoorden!’

YOUNG MBO
Van der Meer is momenteel druk doende een platform op te zetten waarop jonge, startende docenten elkaar kunnen opzoeken, inspireren en versterken. Op YOUNG MBO, zoals het platform gaat heten, zijn ook bestuurders, beleidsmakers en andere geïnteresseerden welkom. ‘Het is immers de bedoeling dat we samen, dus met alle professionals in het mbo, ervoor zorgen dat deze frisse docenten met dito ideeën zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen’, aldus Van der Meer.

Positieve reacties
En de doelgroep zelf: zit die te wachten op dit initiatief? ‘Ja, dat heb inmiddels wel gemerkt’, vertelt Van der Meer. ‘Ik heb een flinke groep jonge docenten aangeschreven en hen gevraagd wat volgens hen de meerwaarde is van jonge, startende docenten, waar zij tegenaan lopen en of zij zich al dan niet zouden aansluiten bij YOUNG MBO. Dat leverde naast waardevolle antwoorden [zie hieronder, red] ook veel positieve reacties op YOUNG MBO op. Ik ben nu dus druk bezig met het opzetten van dit nieuwe platform.’

Waardevolle bron
Mark Teunissen is een van de docenten die reageerde op de oproep van. Hij werkt inmiddels vijf jaar in het mbo en rolde vanuit het werkveld in het onderwijs. ‘Vanaf het eerste moment dat ik zelfstandig voor de klas stond, wist ik dat ik op mijn plek zat’, vertelt hij. Hij onderstreept de meerwaarde van de ‘startende/jonge’ docenten voor het onderwijs: ‘Als fulltime docent ben je vooral bezig met lesgeven, voorbereiden, nakijken en vergaderen. Er blijft weinig ruimte over om je op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen. Startende docenten komen net van de opleidingen en stellen terecht nog overal kritische vragen bij. Jarenlang hebben ze alles getoetst aan theorie en de laatste ontwikkelingen; daar kan je als school handig gebruik van maken. Dat betekent niet dat de startende docenten leidend zijn, maar hun ontwikkelende visies op onderwijs zijn volgens mij een waardevolle bron van informatie en inspiratie.’

Schakel
Zaak is dan wel dat de werkkring open staat voor frisse ideeën. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. ‘Ik kwam als startende docent in een sterk vergrijst mbo terecht. Men ging er als vanzelfsprekend vanuit dat ik als beginnend docent nog veel van de rijke onderwijservaring van mijn collega’s kon leren: “De eerste les moet je direct de regels neerzetten en deze heel strak handhaven. Als ze een paar weken goed luisteren, dan kan je wat ruimte geven.” Ik heb keer op keer moeten bewijzen dat het ook anders kan voordat collega’s open stonden voor de ontwikkelingsgerichte didactiek waarin ik was opgeleid’, aldus Mark. Animo om zich aan te sluiten bij YOUNG MBO is er zeker. ‘YOUNG MBO zou dan wel een duidelijke schakel moeten vormen tussen werkvloer en beleidsmakers. Er zijn al genoeg partijen die de belangen van docenten behartigen bij de overheid, maar als docent op de werkvloer voel ik mij hier zelden verbonden mee. YOUNG MBO zou de directe lijn van ambitieuze docent naar geïnformeerde onderhandelaar kunnen zijn.’

Gezamenlijk leerproces
Ook Sharon Henderickx (inmiddels vier jaar werkzaam in het mbo) vindt dat het onderwijs veel heeft aan jonge, startende docenten. ‘Wij staan dicht bij de doelgroep, waardoor wij weten wat er in de jongeren omgaat en daardoor goed kunnen inspelen op hun interesses en leefwereld. Daarnaast denk ik dat de jonge docent zoveel mogelijk de studenten actief betrekt in de lessen en ook laat meedenken over de lesvorm en lesinhoud. Dit maakt het een gezamenlijk leerproces, waardoor studenten bereid zijn actief mee te doen en enthousiast gemaakt worden.’ Sharon wil zich ook bij YOUNG MBO aansluiten, met name om ‘in contact te komen met meerdere jonge/startende docenten. Dit om zowel zaken waar ik tegenaan loop te delen, als inspiratie op te doen en met elkaar leuke ideeën uit te wisselen. Wat ik met name lastig vind en vond als startende docent is dat er weinig ruimte is voor nieuwe ideeën op het gebied van onderwijs(ontwikkeling). De organisatie is hierin vaak star, terwijl naar mijn idee juist startende docenten vaak veel inspirerende, innovatieve en vooruitstrevende ideeën hebben over onderwijs.’

Klik hier voor meer informatie. Verder staat in MBO-krant 38 een gastbijdrage van Marloes van der Meer met als titel ‘Startende docent verdient erkenning’.