Pleidooi voor meer vrijstellingen bij zij-instromers

Zanger en acteur Eric Corton (55) wil als zij-instromer aan de slag in de ouderenzorg. Om het diploma ‘Helpende Zorg en Welzijn’ te behalen, moet hij ook lessen Nederlands en rekenen volgen. Volgens de MBO Raad zouden scholen in dit soort gevallen de ruimte moeten hebben om vrijstellingen te geven.

In een opinieartikel in de Volkskrant beschrijft Eric Corton zijn ervaring als zij-instromer. Na het overlijden van zijn vader besloot Corton parttime te gaan werken in de ouderenzorg. Om dat volwaardig te kunnen doen, volgt hij de mbo-opleiding Helpende zorg en welzijn (niveau 2). Tot zijn verbazing moet hij ook examen doen in vakken als Nederlands en rekenen, net als zijn 16-jarige medestudenten. Terwijl Corton in het bezit is van een vwo-diploma en als 55-jarige veel werkervaring heeft. Volgens Corton werpt dit een onnodige drempel op voor zij-instromers die willen gaan werken in de ouderenzorg.

Maatwerk

In reactie op het verhaal van Corton pleit Adnan Tekin van de MBO Raad voor meer ruimte voor mbo-scholen om maatwerk te leveren. Volgens Tekin mogen scholen nu alleen een vrijstelling geven als iemand na 2013 een vwo- of havo-diploma heeft behaald. Wie eerder zo’n diploma behaald heeft, zoals Corton, moet nu verplicht de algemene vakken volgen. Volgens Tekin zouden scholen meer ruimte moeten hebben om maatwerk te leveren: ‘Maatwerk is nodig om geen talent verloren te laten gaan. In een tijd van enorme krapte op de arbeidsmarkt kunnen we het ons niet veroorloven dat omscholers door starre regelgeving niet aan een opleiding beginnen.’

Examencommissie

De problematiek van vrijstellingen bij zij-instromers speelt al langer in het mbo. Naar aanleiding van klachten bij de MBO Brigade werkt het ministerie aan een versoepeling van de regelgeving. Het is daarbij de bedoeling dat de examencommissie meer ruimte krijgt om in de geest van de wet vrijstellingen te verlenen. Daartoe werkt het ministerie aan een aanpassing van het Examen- en Kwalificatiebesluit. Het was oorspronkelijk de bedoeling om deze wijzigingen te laten ingaan op 1 augustus 2023. Er is dus licht aan het einde van de tunnel!

Lees hier meer over vrijstellingen bij algemene vakken