Pleidooi voor meester-opleiding op mbo-scholen

Geef mbo-scholen de mogelijkheid om een extra jaar aan de opleiding toe te voegen. In dat jaar zouden mbo 4-gediplomeerden de ‘meester’-titel moeten kunnen behalen.

Dat voorstel doet de Christen Unie tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van Onderwijs. Volgens woordvoerder Eppo Bruins kunnen beroepsopleidingen aantrekkelijker worden als ze zo’n extra jaar kunnen aanbieden. Wie een niveau 4-opleiding heeft afgerond is een ‘gezel’, wie de extra kopopleiding van een jaar doet kan ‘meester’ worden. Volgens Bruins staat zo’n meester-titel gelijk aan de Associate Degree. In het Europees Kwalificatiekader is dat een niveau 5-opleiding.

Actieplan

Bruins doet dit voorstel in een door hem opgesteld Actieplan Vakmanschap. Het plan bevat een groot aantal maatregelen om vakmanschapsopleidingen aantrekkelijker te maken. Volgens Bruins heeft Nederland nog steeds een grote behoefte aan vakmensen: ‘De uitdagingen van deze tijd vragen om technisch geschoold personeel. Daarom is het van belang dat we genoeg jongeren interesseren om een vak te leren. We moeten jongens en meisjes blijven stimuleren om te kiezen voor een techniekopleiding.’

Leerrechten

In het actieplan pleit Bruins ook voor een systeem van leerrechten. Iedere Nederlander zou volgens het plan recht moeten hebben op 18 jaar bekostigd onderwijs. Bruins: ‘Sommigen zullen die leerrechten in één keer benutten door basisschool, middelbare school, bachelor en master te doorlopen. Anderen gaan al op hun 17e werken en hebben dan nog een aantal jaar aan leerrechten tegoed. Deze leerrechten kunnen tijdens de carrière worden ingezet voor bekostigd onderwijs, voor het halen van certificaten of voor het bijspijkeren van competenties en vaardigheden.’ Het plan is een variant op het eerder door de MBO Raad gelanceerde plan voor leerrechten.

Diversiteitscoaches

Tijdens de behandeling van de onderwijsbegroting ging de meeste aandacht uiteraard uit naar de problemen in het primair en voortgezet onderwijs. Ten aanzien van het mbo werd er nog aandacht gevraagd voor de problemen van groenpluk. Diverse partijen pleiten ervoor om werkgevers die jongeren nog voor het behalen van een diploma van school ‘plukken’ de plicht te geven later de werknemers alsnog een diploma te laten halen. Ook pleitte GroenLinks-woordvoerder Niels van den Berge voor het invoeren van ‘diversiteitscoaches’ op mbo-scholen. Studenten die zich gediscrimineerd voelen, bijvoorbeeld bij het vinden van een stageplaats, zouden bij zo’n laagdrempelig aanspreekpunt terecht kunnen. Het idee leek niet op heel veel steun te kunnen rekenen.

Morgen gaat het debat over de Onderwijsbegroting verder met de eerste termijn van de beide ministers.

Lees hier het Actieplan Vakmanschap van de Christen Unie