Praktijkverklaring als diploma (nog) niet mogelijk is

SBB is gestart met pilots waarbij deelnemers een mbo-praktijkverklaring kunnen krijgen. De pilots richten zich op volwassenen voor wie het behalen van een startkwalificatie of entreeopleiding nog niet haalbaar is.

Het doel van de pilots is om te onderzoeken of mensen zonder startkwalificatie (inclusief entreediploma) via praktijkleren hun inzetbaarheid op de arbeidsmarkt kunnen vergroten. De aangeboden trajecten bestaan uit een intensieve periode van werken en leren. De invulling van de pilots is maatwerk, maar vaste onderdelen zijn begeleiding, een leerbaan en een vorm van inkomen. De pilots worden onder regie van SBB uitgevoerd door samenwerkingsverbanden van mbo-scholen, werkgevers en uitkeringsinstanties.

Opstap naar werk
De aanpak richt zich op een brede groep van werkenden en werkzoekenden zonder startkwalificatie. Het kan gaan om een statushouder zonder werkervaring, om een WW-gerechtigde met recente werkervaring of om een bijstandsgerechtigde die alleen basisonderwijs heeft gevolgd. Wie het traject met goed gevolg aflegt, krijgt een praktijkverklaring. Die verklaring kan een opstap zijn naar werk of kan de basis zijn voor doorleren in het mbo. Voor werkgevers kan de praktijkverklaring een mooi instrument zijn om werknemers die geen diploma hebben beter inzetbaar te maken binnen het bedrijf.

Meer informatie
De pilots lopen tot en met 2020. Neem voor meer informatie contact op met uw regionaal adviseur van SBB of stuur een e-mail aan j.terhaar@s-bb.nl.