Presentatie ‘Crealucion’: nieuw boek Coen Free

Op 4 november vond in het Jherominus Bosch Art Centre in ’s Hertogenbosch de presentatie plaats van het nieuwe boek van Coen Free: ‘Crealucion, Handreiking voor Gedroomd Onderwijs en Duurzame Talentontwikkeling’.

Coen Free, laatstelijk voorzitter van College van Bestuur van het Koning Willem I College, medeoprichter van het Consortium voor Innovatie, Bosscholoog en wereldreiziger, ziet dit boek als de afronding van zijn zoektocht naar de ‘Heilige Graal’: ‘Gedroomd onderwijs en optimale talentontwikkeling voor alle kinderen’. Bij gelegenheid van de presentatie was er – in aanwezigheid van honderden gasten onder wie de burgemeester van Den Bosch en de collega-oprichters van het Consortium voor Innovatie – een minisymposium met als sprekers: Max Hoefeijzers, oud PvdA-Kamerlid Tanja Jadnanansing en Jeanette Noordijk. Noordijk was directeur van Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie bij het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap en is Coen opgevolgd als voorzitter College van Bestuur Koning Willem I College.

Gedroomd onderwijs
Max Hoefeijzers opende de rij sprekers met een toelichting op het nieuwe initiatief ‘GO Methode’. Een kritische denktank heeft een methode ontwikkeld die moet bijdragen aan de structurele verbetering van het onderwijs. Die methode gaat uit van een aantal principes:
– eigen kracht van docenten en hun onderwijs;
– blijvend vernieuwen door de juiste vragen te stellen;
– de antwoorden te onderzoeken met leerlingen, ouders en belanghebbenden;
– de antwoorden daadwerkelijk om te zetten in acties;
– de acties te evalueren;
– tenslotte deze lerende en onderzoekende houding structureel toe te passen.
Binnenkort komt ‘GO Methode’, waarbij ‘GO’ staat voor Gedroomd Onderwijs met een eigen website en toolbox.

Vriendschap
Tanja Jadnanansing, nu programmamanager Strategie en Externe betrekkingen bij het Albeda College, memoreerde in een persoonlijke bijdrage haar kennismaking met Coen Free. Destijds als Tweede Kamerlid correspondeerde zij met Coen en dat is uitgegroeid tot een hechte vriendschap. In Coen bewondert zij vooral zijn gewoonte tot vragen stellen en de betrokkenheid bij leerlingen en docenten. Haar uiteindelijke keuze voor het onderwijs, nu dus Albeda College, was mede te danken aan de aanbeveling van Coen de eigen identiteit te zoeken en trouw te blijven.

Vroege schoolkeuze
Jeanette Noordijk behandelde aan de hand van een aantal citaten uit ‘Crealucion’ enkele heikele discussiepunten over het onderwijs en het onderwijsbestel, waaronder: de vroege schoolkeuze (12 jaar) in Nederland voor het vervolgonderwijs. Daardoor worden veel kinderen ten onrechte verwezen naar een laag niveau als ‘doener’ terwijl zij zich later ook tot een ‘denker’ kunnen ontwikkelen. Voor zover dat onderscheid overigens relevant is! Maar ook de mythe als zouden leerlingen op jonge leeftijd al zelfstandig kunnen leren en plannen. Citaat: ‘Pas rond hun 23e levensjaar beginnen ze (studenten) vaardigheden als sturen van eigen leerprocessen, het maken van gefundeerde keuzen en metacognitieve vaardigheden onder de knie te krijgen’.

Heilige graal
Als laatste kreeg Coen zelf het woord. In een gedegen, humorvol en emotioneel betoog blikte hij terug op zijn carrière in het onderwijs en deed hij verslag van zijn zoektocht naar de Heilige Graal en de totstandkoming van het boek, opgedragen aan zijn kinderen en kleinkinderen. Eindigend in de cri de coeur: ‘Het is de plicht van een overheid een zo ideaal mogelijk onderwijsstelsel te creëren, los van allerlei politieke ideologieën en belangen. Een stelsel waarin alle kinderen optimaal kunnen leren. Een stelsel dat zeker geen pestgedrag uitlokt. Een stelsel dat niet tégen de werking van het menselijk brein ingaat, maar dit juist ondersteunt. En deze ingrijpende sociale innovatie vereist een veel intelligentere benadering, dan de instrumenteel-technische aanpak tot nu toe. En dat vereist weer leiderschap en creatieve denkvaardigheid op hoog niveau.’

Ovatie
Zinspelend op zijn zwakke gezondheid en daardoor het mogelijk laatste publieke optreden bedankte hij eenieder die in zijn carrière en leven een belangrijke rol heeft gespeeld: zijn eerdere werkgevers, collega’s, de ‘oude makkers’ van het Consortium, de talloze collega’s en vrienden en al degenen die hem hebben begeleid en ondersteund bij de zoektocht naar de Heilige Graal. Tenslotte zijn vrouw Ted die hem de ruimte heeft gegeven voor die zoektocht naar het gedroomde onderwijs. Na de overhandiging van het boek aan de burgemeester Ton Rombouts en Tanja Jadnanansing werd het officiële gedeelte van de middag afgesloten met een minuten durende staande ovatie voor Coen Free.

Haye van der Werf

Klik hier voor een videoverslag van de bijeenkomst.

Crealucion
Uitgave: Jheronimus Bosch Art Centre i.s.m. Consortium voor Innovatie
ISBN/EAN 978-90–825861-0-7