Prioriteit voor examens en diplomering

De komende tijd staan mbo-scholen voor de moeilijke taak het onderwijs zoveel mogelijk door te laten gaan. Het onderwijs voor studenten die vlak voor hun examen staan heeft daarbij prioriteit.

Dat schrijft minister Van Engelshoven in een brief aan de Tweede Kamer. In de brief wordt nogmaals herhaald dat er tot en met 6 april geen onderwijs plaatsvindt op de schoollocaties. Aan scholen wordt gevraagd het onderwijs ‘anders’ te organiseren. Over de mogelijkheden van afstandsonderwijs heeft Kennisnet informatie verzameld op een speciale website.

Examinering

Volgens de informatie van het ministerie van Onderwijs is vanaf donderdag 19 maart examinering in het mbo weer mogelijk. Het belangrijkste zijn de examens voor studenten in het laatste jaar van hun opleiding. Scholen wordt gevraagd daar als eerste mee aan de slag te gaan. De examens kunnen online, op stageplekken of op andere locaties worden afgenomen. Van groot belang is dat scholen snel aan studenten duidelijk maken wat zij kunnen verwachten rond de examens en de herkansingen. De centrale examens van het College voor toetsen en examens zijn de komende weken gewoon beschikbaar.

Aanmelddatum

In de brief worden nog een aantal andere maatregelen voor het mbo vermeld:
– de aanmelddatum voor een mbo-opleiding verschuift naar – voorlopig – 1 mei 2020
– scholen krijgen alle ruimte om het onderwijs onder de huidige omstandigheden zo goed mogelijk in te richten; er vinden voorlopig geen inspectiebezoeken plaats
– het bindend studieadvies mag na 12 maanden worden gegeven (in plaats van de huidige termijn van 9 maanden)

Servicedocument

Alle informatie over onderwijs ten tijde van het coronavirus is te vinden in een servicedocument. Het document is ‘werk in uitvoering’ en wordt regelmatig geactualiseerd. Ook is er een lijst met veelgestelde vragen.