Deltion: professionaliseren met internationalisering

Naar het buitenland om van collega’s te leren, online curricula ontwikkelen met buitenlandse vakgenoten, een taalcursus of een internationale workshop volgen op je eigen school. Er zijn veel manieren om je als onderwijsprofessional te ontwikkelen met behulp van internationalisering. Bij Deltion werken het International Office en de HR-afdeling intensief samen om deze vorm van professionalisering te verankeren in de organisatie.

Iedere mbo’er die afstudeert, moet voorbereid zijn op een baan in een internationale wereld. Want je vakgebied ontwikkelt zich wereldwijd en je hebt collega’s, klanten en vrienden met diverse culturele achtergronden. Om daarmee om te gaan heb je internationale competenties nodig. En wie kunnen studenten die competenties bijbrengen? Juist, docenten en andere professionals binnen de school. Dus is het cruciaal dat ook zij internationaal competent zijn. Deltion begeleidt hen graag in hun ontwikkeling. Bijvoorbeeld met workshops over interculturele communicatie en online internationaal uitwisselen. Dat laatste heeft sinds de coronacrisis een vlucht genomen.
‘Wat voor rol je ook hebt op school, je loopt altijd tegen vraagstukken aan,’ zegt Ellen Geerts, adviseur bij het International Office van Deltion. ‘Meestal speelt zo’n vraagstuk ook elders ter wereld, dus dan is internationale samenwerking van grote meerwaarde. En als je niet tegen een vraagstuk aanloopt, dan ben je misschien gewoon op zoek naar innovatieve ideeën. Het is natuurlijk ook gewoon hartstikke leuk en verfrissend om je blik te verruimen.’

Nauwere samenwerking

De afdeling HR van Deltion begeleidde medewerkers altijd al bij hun professionele ontwikkeling. En het International Office hield zich, uiteraard, bezig met internationalisering. Wat nieuw is, is dat beide afdelingen nauw samenwerken. Die samenwerking ontstond twee jaar geleden. Niet in de regio Zwolle, waar Deltion gevestigd is, maar in Eindhoven. Een afvaardiging van Deltion bezocht een Transnational Cooperation Activity (TCA) over professionele ontwikkeling van medewerkers in het mbo. Daar waren niet alleen International Offices van Nederlandse en buitenlandse scholen vertegenwoordigd, maar ook HR-afdelingen. Aan het eind van de dag vroeg Geerts de andere aanwezige Nederlanders om nog even na te praten. ‘Na afloop ga je normaal gesproken naar huis en zelf aan de slag. Maar ik dacht: hoe leuk zou het zijn als we nu, als Nederlandse scholen bij elkaar, eens kijken wat onze gezamenlijke behoeften zijn?’ Achteraf was dat de eerste bijeenkomst van de landelijke werkgroep ‘Verbinding HR en IO’. Zeventien mbo-scholen zijn er lid van, net als het Nationaal Agentschap Erasmus+, het practoraat Internationalisering ROC van Twente & ROC Mondriaan en Nuffic.

Quick wins

De inspiratie uit de werkgroep leidde ertoe dat Geerts en haar HR-collega’s steeds meer mogelijkheden ontdekten om elkaar te versterken. ‘Er wordt hier bijvoorbeeld al enige tijd een jaarlijkse bijeenkomst voor nieuwe medewerkers georganiseerd,’ zegt Geerts’ collega Marit den Ouden, coördinator van het International Office. ‘Tot nu toe was het International Office niet in het programma opgenomen, maar sinds we zo intensief samenwerken met HR, staan wij daar óók. Dat is winst, want zo maakt iedereen die bij Deltion komt werken meteen kennis met de mogelijkheden van internationalisering’. Ook wordt het onderwerp internationalisering op de kaart gezet bij interne opleidingen. Geerts: ‘Deltion biedt opleidingstrajecten aan voor instructeurs en docenten. Het was daarbij niet vanzelfsprekend dat er een verbinding werd gelegd met internationalisering, nu wel.’ Quick wins, noemt Geerts dit soort veranderingen: kleine, soms voor de hand liggende stappen die toch een groot verschil maken. ‘HR biedt allerlei activiteiten en evenementen aan, waar wij vaak met het thema internationalisering op kunnen aansluiten. En andersom!’

Kennisdelen

In de landelijke werkgroep delen deelnemende scholen hun ervaringen: hoe kunnen HR-afdeling en International Office nog beter samenwerken? Ook ontwikkelen ze samen hulpmiddelen waar andere scholen ook wat aan kunnen hebben. Denk aan een whitepaper met tips en tools die kunnen helpen om International Office en HR-afdeling meer met elkaar verbinden. Onderdeel van het whitepaper is een internationaliseringskaart, een overzicht van activiteiten die docenten kunnen ondernemen. Ook is er een model van internationale competenties voor de docent, waarop docenten de opbrengsten van internationalisering kunnen zien. De kruisbestuiving die ontstaat tussen de deelnemende scholen in de werkgroep en in scholen zelf is enorm.

Toegankelijk

Jette Thönissen, projectleider mbo bij Nuffic, is enthousiast over de manier waarop International Office en HRD elkaar bij Deltion versterken. ‘Zo brengen ze internationalisering op een concrete, toegankelijke manier onder de aandacht van medewerkers. Professionalisering, bijvoorbeeld in termen van internationale competenties, staat hierbij centraal. In binnen- en buitenland. Zo’n bijeenkomst voor nieuwe medewerkers is bijvoorbeeld een mooie manier om collega’s te bereiken.’ Ook ziet Thönissen veel potentie in online samenwerken, een van de workshops die Deltion aanbiedt. ‘Letterlijk de grens over gaan is mooi, maar onderschat niet hoeveel effect het kan hebben om online samen te werken met een collega in een ander land. Nu we zo gewend zijn om via videobellen te communiceren is kennismaken met een collega elders veel laagdrempeliger geworden. Ik verwacht dat dat alleen maar meer gaat gebeuren.’

Uit zichzelf

Ellen Geerts en Marit den Ouden merken dat medewerkers steeds meer kansen voor zichzelf zien op het gebied van internationalisering. ‘Het enthousiasme groeit’, zegt Geerts. Beiden hebben er vertrouwen in dat die ontwikkeling zich verder doorzet. Den Ouden: ‘Ons ideaal is dat medewerkers en leidinggevenden ons straks niet meer nodig hebben om hen op de mogelijkheden te attenderen. Dat ze uit zichzelf op het idee komen om internationalisering in te zetten voor inspiratie, innovatie en persoonlijke groei. Dat zou geweldig zijn.’

Ben jij op school ook bezig met professionalisering of internationalisering? Vraag dan het whitepaper professionalisering door internationalisering aan via mbo@nuffic.nl.