Provincie Friesland investeert extra in stageplaatsen

Met een nieuwe subsidieregeling ondersteunt de provincie Friesland werkgevers die een stageplaats aanbieden aan studenten. Sinds 1 september kunnen werkgevers de subsidie aanvragen.

Door de coronacrisis dreigt er een groot tekort aan stageplaatsen in Nederland. De provincie Friesland wil een steentje bijdragen aan de oplossing van dit probleem. Werkgevers die jongeren een stageplaats aanbieden kunnen tijdelijk een subsidie krijgen van maximaal 1.500 euro. Alle Friese bedrijven kunnen gebruikmaken van deze subsidieregeling, terwijl de student zelf niet per se van een Friese onderwijsinstelling hoeft te komen. In totaal is voor de regeling een bedrag van 300.000 euro beschikbaar.

Brede welvaart

Volgens provinciaal bestuurder Sander de Rouwe (CDA) helpt de provincie graag werkgevers te investeren in hun medewerkers: ‘In deze tijd willen we ondernemers en organisaties bijstaan waar we kunnen. Juist nu is geluk, de brede welvaart, belangrijker dan ooit. Met onze maatregelen willen we bedrijven steunen en investeren we gelijktijdig in ons onderwijs.’

Opleiding

De provincie heeft naast de subsidie voor stageplaatsen ook een subsidieregeling voor opleidingskosten in de aanbieding. Werkgevers die hun werknemers extra willen scholen kunnen van deze regeling gebruikmaken. De regeling kan ingezet worden voor opleidingen, trainingen, seminars of cursussen. Het subsidiepercentage is 70% van de totale kosten met een maximum subsidiebijdrage van 4.000 euro. Ook voor deze regeling is in totaal 300.000 euro beschikbaar.

De regelingen zijn sinds 1 september 2020 aan te vragen. Bij beide regelingen geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt.