Qua3vium: verkorte route naar vernieuwing

In drie jaar alle niveaus in het beroepsonderwijs samenbrengen tot één doorlopende leerlijn. Dat is een fikse ambitie. Onder de noemer Qua3vium kunnen studenten in negen jaar tijd het vmbo, mbo en hbo afronden. Projectleider Koen Vos: ‘Dankzij Qua3vium streven we nu naar ambitieuzer techniekonderwijs.’

Doel van Qua3vium was het verhogen van het aantal studenten Techniek via een doorlopende leerlijn vmbo-mbo-hbo, plus een verkorting van deze route. In de Noordoostpolder staat het bedrijfsleven – zoals in zoveel regio’s – te springen om technici. Koen Vos: ‘Grootste winst vind ik dat studenten veel meer betrokken zijn bij projecten. In plaats van een “duurloop” van twintig weken – waarbij ze toch regelmatig stilstaan – maken ze nu korte sprints van twee weken. Met heldere doelen. Het dwingt studenten om meteen aan de slag te gaan en elkaar aan te spreken op taken en verantwoordelijkheden.’ De methode waar Vos op doelt, heet Scrum en is via Qua3vium geïntroduceerd.

Competente rebellen
Hoewel Qua3vium als merknaam niet meer bestaat, heeft het innovatietraject partijen wel echt bij elkaar gebracht. ‘Er zijn samenwerkingsverbanden ontstaan, die uitgaan van 21e eeuwse vaardigheden: van onderwijs dat creatieve, competente rebellen voortbrengt. De beweging naar het opleiden van autonome vakmensen die netwerken opbouwen en zinvol bezig zijn, is een logisch gevolg van deze vernieuwing.’ De kokers tussen de schooltypen verdwijnen, er komt een kennisplein voor technische beroepen en docenten geven – over en weer – gastlessen. Volgende stap is dat bedrijven echt onderdeel gaan uitmaken van onderwijsontwikkeling.

Te veel idealen
Terugkijkend weet Vos meteen wat de belangrijkste drempel in dit project was. ‘Er lag een ambitieus plan. Meteen aan het begin van het project bleek al dat het afspreken van een verkorte route onmogelijk was: het verscherpte toezicht op sommige hbo’s maakt een driejarige hbo-route gecompliceerd. Daarbij moesten we voor vier scholen een volledig nieuw pedagogisch didactisch klimaat scheppen.’ Te veel idealen, te weinig focus? ‘Ja, eigenlijk wel. Dat kun je ondervangen door bij het ontwikkelen van innovatieve ideeën uit te gaan van co-creatie. Dan krijg je als professional ruimte en is de kans van slagen vele malen groter. Zeker als het gaat om de hele beroepskolom.’

Impuls
Het innovatieproject Qua3vium eindigde in 2014. Nog steeds kunnen leerlingen en studenten voor de verkorte techniekroute kiezen. Maar een hele expliciete profilering via een eenduidige merknaam of folder is er niet. Toch kijkt Vos positief terug op het project: ‘Het maximaal haalbare in zo’n project is een impuls geven aan vernieuwing. Dat is in ieder geval gelukt: een groeiende groep opleidingen werkt met Scrum en is hard op weg om 21e eeuwse vaardigheden te verwerken in het curriculum.’

Meer weten over Qua3vium? Bekijk dan deze YouTubefilm over dit project.