Randvoorwaarden rekenonderwijs

De MBO Raad en de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) willen dat het ministerie van Onderwijs snel werk maakt van het uitwerken van randvoorwaarden voor het rekenonderwijs. In een gezamenlijke brief stellen de organisaties enkele maatregelen voor die al in het komende studiejaar moeten ingaan.

Volgens de MBO Raad en de NRTO maken mbo-scholen zich veel zorgen over het beleid rond rekenonderwijs. Zo wil het kabinet het rekenniveau steeds verder verhogen met een geleidelijk oplopende cesuur; scholen vinden dit geen goed idee. Ook studenten die zwak zijn in rekenen maar goed zijn in hun vak moeten een reële kans hebben op het behalen van een diploma. De MBO Raad en de NRTO pleiten daarom voor behoud van de compensatieregeling die voor deze leerlingen is ingevoerd. Een ander voorstel is de rekentoets (ook) te blijven beoordelen met een cijfer. De voorgestelde vaardigheidsscores zijn voor leerlingen te abstract en hebben later op de arbeidsmarkt weinig betekenis, luidt de redenatie.

Complex
De maatregelen die minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker hebben aangekondigd zijn gebaseerd op het advies van de commissie-Steur. Het onderwijsveld staat achter de doelstellingen die de commissie heeft geformuleerd maar is bang dat de aangekondigde maatregelen die doelen niet zullen bereiken. Volgens de scholen zijn de nieuwe maatregelen te complex en foutgevoelig. Ook vrezen de MBO Raad en de NRTO dat scholen vooral bezig zullen zijn met het uitleggen van de nieuwe regelgeving, het aanpassen van formele documenten en het aanpassen van registratiesystemen. Dat leidt af van het rekenonderwijs zelf, aldus de organisaties en scholen.

Technische aanpassingen
De MBO Raad en NRTO hopen dat het ministerie de voorstellen voor technische aanpassingen zo snel mogelijk zullen overnemen. Alleen dan zou er een werkbare situatie ontstaan voor het onderwijs komend studiejaar waarin scholen hun aandacht primair kunnen richten op het uitvoeren van goede rekeneducatie.

Lees hier de volledige brief met alle voorstellen van de MBO Raad en de NRTO.