‘Regionaal scholingsfonds voor Noord-Nederland’

Noord-Nederland moet snel werk maken van her- en bijscholing, met name als het om mbo’ers op niveau 1 en 2 gaat. Een regionaal scholingsfonds voor mbo’ers moet helpen.

In het rapport spreekt de SER Noord Nederland, een adviesorgaan van de drie Noordelijke provincies, haar zorgen uit over de gevolgen van robotisering van de arbeidsmarkt. De noordelijke provincies zullen hier nadrukkelijk mee te maken krijgen. Het rapport voorspelt dat er in deze regio zo’n 150.000 banen – voornamelijk op mbo-2 en mbo-3 niveau – verdwijnen door technologische vernieuwingen. In het noorden van Nederland zijn relatief veel werknemers werkzaam op mbo-niveau.

Nieuwe scholingsvormen
De SER stelt voor nieuwe scholingsvormen aan te bieden voor nieuwe banen waar wel vraag naar is of ontstaat. Daarom moeten werknemers versneld bijgeschoold worden en moeten bedrijven zich de komende jaren gaan richten op een leven lang leren. Een scholingsfonds voor mbo-scholen en mbk-bedrijven zou met miljoenen euro’s gevuld moeten worden. In totaal moeten er zo’n 150.000 werknemers blijvend her- en bijgeschoold worden, vooral in de elektrotechniek, ict en bouw.

Eén database
Verder stelt de SER voor flink te investeren in vakonderwijs op maat, regiodeals te gaan sluiten met provincies, gemeenten, UWV, onderwijs, werkgevers- en werknemersorganisaties en te komen tot één grote database voor alle werkzoekenden, ingedeeld naar vakgebied. Die bundeling van gegevens geeft niet alleen meer inzicht in de aanwezige talenten, maar ook in de mate waarin meer opleiding noodzakelijk is om meer wensen aan het werk te krijgen. De politiek zal bovendien meer moeten nadenken over de toekomstige rol voor kanslozen op de arbeidsmarkt. De SER pleit daarom voor het afschaffen van de sollicitatieplicht.

Sociaal ondernemen
Ook moeten de mensen met een handicap niet vergeten worden, vindt de SER. Het is wenselijk voor deze groep budgetten vrij te maken voor de financiering van sociale ondernemingen. Mocht dat bij de gebruikelijke financiers, doorgaans banken, niet lukken, dan ligt hier een taak voor de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij. Is dit niet haalbaar, dan moeten de overheden budgetten beschikbaar stellen.

Meer weten? Lees het volledige rapport.