Rekentoets mbo: verder uitstel

Leerlingen in het mbo hoeven pas vanaf 2020 een voldoende te halen voor hun rekentoets. Op dit moment is de toets nog te hoog gegrepen voor het grootste deel van de mbo-leerlingen.

Tegenvallende toetsresultaten liggen ten grondslag aan het besluit tot uitstel dat minister Bussemaker en staatssecretaris genomen hebben. Afgelopen jaar haalde bijvoorbeeld slechts één op de drie leerlingen op niveau 4 een voldoende voor de rekentoets. De resultaten gaan jaarlijks maar mondjesmaat vooruit. De vrees voor een slagveld als de rekentoets echt zou meetellen voor het examen, leek zo bewaarheid te worden.

Oorzaken
In hun brief aan de Tweede Kamer wijzen minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker erop dat veel leerlingen met een rekenachterstand het mbo instromen. Ook zouden veel mbo-scholen moeite hebben goede rekendocenten te vinden. Door deze oorzaken gaan de resultaten in het mbo te langzaam vooruit. De bewindslieden achten het daarom niet verantwoord het resultaat van de rekentoets nu al te laten meetellen voor het behalen van het diploma: leerlingen mogen niet de dupe worden van slecht rekenonderwijs.

Afstel
Het is niet de bedoeling dat van uitstel afstel gaat komen. Ook de komende jaren zullen mbo-leerlingen de rekentoets moeten doen. Maar pas vanaf 2020 zullen de resultaten echt meetellen voor het diploma. Om de scholen te helpen de resultaten van de leerlingen te verbeteren komt er een ‘Actieplan rekenonderwijs mbo’. Het doel van het plan is ambitieus: in 2020 moet 95% van de leerlingen minimaal een 5 halen. Per school zullen de resultaten op de toets openbaar gemaakt worden. Scholen die achterblijven zullen hierop aangesproken worden. Ook zal onderzocht worden of de verbetering van het rekenonderwijs onderdeel kan gaan uitmaken van de kwaliteitsafspraken.

Doorstroom
Het uitstel kan gevolgen hebben voor de doorstroom naar het hbo. Leerlingen die willen doorstromen naar het hbo zullen minimaal een 5 moeten halen voor hun rekentoets. De MBO Raad gaat de komende weken in gesprek met de Vereniging Hogescholen om goede afspraken te maken voor deze groep mbo-studenten.

Lees hier de brief over het uitstel van de rekentoets.