Rekentoets onder vuur

Volgende week debatteert de Tweede Kamer over de rekentoets in vo en mbo. Het belooft een pittige discussie te worden. In december liet het kabinet weten vast te houden aan de rekentoets, waarbij het vereiste niveau geleidelijk wordt opgevoerd. Verder wordt de toets voor het middelbaar onderwijs volgend schooljaar gekoppeld aan het diploma: wie de toets niet haalt, zakt voor het eindexamen.

Zeven onderwijsorganisaties, waaronder de PO-Raad, de VO-Raad en de Algemene Onderwijsbond (AOb), laten in een brief aan de Tweede Kamer weten zich ‘grote zorgen te maken over de positie en het gewicht’ van de rekentoets in het vo en het mbo en ‘de manier waarop de lat van de rekentoets stapsgewijs wordt verhoogd’. Zie hierover ons eerdere artikel.

De dupe
De onderwijsorganisaties vinden dat leerlingen ‘op geen enkele manier de dupe mogen worden van overhaaste regelgeving, slechte toetsen en onderwijs dat nog niet overal op peil is’. Ook stellen zij dat rekenen ‘onevenredig veel gewicht’ krijgt. ‘Waar de referentieniveaus bedoeld zijn om doorlopende leerlijnen te bewerkstelligen, vormt de rekentoets nu vanwege het gewicht in de examinering een obstakel in de overgang naar het vervolgonderwijs.’ De resultaten op de rekentoets zijn straks ‘sterk bepalend’, ook voor ‘vervolgopleidingen die niet “rekenrijk” zijn’. De rekentoetsen missen hierdoor hun doel: ‘Deze toetsen zijn bedoeld om te onderzoeken in welke mate leerlingen de referentieniveaus beheersen, maar ze lijken steeds meer een doel op zich te worden.’ De opname van de rekentoets in de zak-/slaagregeling is ‘disproportioneel en dus onaanvaardbaar.’

Steun
De kritiek richt zich dus vooral op de kwaliteit van de toetsen. De referentieniveaus zelf worden wel gesteund, ‘vanwege het belang van de doorlopende leerlijnen po-vo-mbo’. De schrijvers van de brandbrief pleiten ervoor de oorspronkelijke referentieniveaus als ijkpunten te behouden. ‘Op basis hiervan kan worden bepaald wat een leerling nog nodig heeft of welk vervolgonderwijs bij een leerling past. Aangepaste normeringen maken het hele systeem ingewikkeld en ondermijnen de beoogde transparantie van de referentieniveaus.’

Lees hier de brandbrief