Revitaliseringstraject voor (her)intredende docenten

Bisbee Flexonderwijs en NCOI Opleidingen bundelen hun krachten om het lerarentekort aan te pakken. De twee organisaties willen personen met een lesbevoegdheid die niet meer actief zijn in het onderwijs weer voor de klas krijgen. Uit onderzoek blijkt dat 83.000 Nederlanders tot deze ‘stille reserve’ behoren. Om deze groep te enthousiasmeren weer aan de slag te gaan in onder meer het mbo, start de campagne Docent word je niet, dat ben je!

Lesuitval. Klassen met meer dan dertig of zelfs veertig leerlingen. Vierdaagse schoolweken. Het zijn pijnlijke gevolgen van het steeds nijpender wordende lerarentekort. Ook opleidingsinstituut NCOI en Bisbee Flexonderwijs, een onderwijsbedrijf dat in het NT2-werkveld en regulier onderwijs zorgt voor flexibele personeelsoplossingen, zien dit tekort als een van de grootste maatschappelijke uitdagingen. Toen onderzoek uitwees dat in het voortgezet onderwijs 52.000 en in het primair onderwijs 31.000 Nederlanders lesbevoegd zijn, maar niet in het onderwijs werken – de zogenoemde stille reserve – zag Bisbee dit direct als een kans. ‘We zien dat docenten het onderwijs niet loslaten. Ook niet als ze eruit stappen. Docent word je niet, dat ben je!’, vertelt Jan Traanman, Vestigingsmanager regio Noord/Oost van Bisbee Flexonderwijs.

Revitaliseringstraject

Mensen die het onderwijs missen, ervaren soms wel drempels om terug te keren. Daarom vroeg Bisbee aan NCOI Opleidingen gezamenlijk een revitaliseringstraject te ontwikkelen, juist voor deze groep. Dat traject is én een opfriscursus én een begeleidingstraject voor (her)intreders in het onderwijs. Door een geringe investering van zes bijeenkomsten en een stage maken (potentiële) docenten met vertrouwen de stap. Bij het revitaliseringstraject verzorgt NCOI het grootste deel van de cursus; Bisbee bemiddelt bij het vinden van een stageplek. Daar brengen cursisten het geleerde in de praktijk. Die praktijkervaringen nemen ze mee terug naar de cursus. Daarnaast kan er eventueel een onderwijskundige coach worden ingezet die meekijkt in de klas. Er wordt gewerkt in groepen waarin cursisten ervaringen uitwisselen. Intervisie – waarin ze cases uit de praktijk bespreken – is een essentieel onderdeel van deze opfriscursus. Verder komen zaken als klassendynamiek, (omgang met) diversiteit en mediawijsheid aan de orde. Aan het einde van het traject wacht een betaalde baan in het onderwijs. Dat hoeft geen fulltimebaan te zijn. Docenten kunnen ook bijvoorbeeld twee dagen in de week lesgeven naast een huidige baan, de zogenaamde hybride docent. Zeker in het mbo zijn die mogelijkheden er volop. Bisbee biedt hiervoor de nodige flexibiliteit.

Uniek en gewenst

In november start Bisbee een campagne om de grote groep (her)intreders te informeren en te enthousiasmeren. Dit gebeurt onder de noemer ‘Docent word je niet, dat ben je!’. Volgende stap nemen de twee partners in januari 2020. Dan starten twee pilots: één met een groep van 12 tot 15 leraren basisonderwijs en een andere met eenzelfde aantal vo/mbo-docenten met een lesbevoegdheid. Diverse onderwijsinstellingen hebben inmiddels aangegeven enthousiast te zijn over het activeren van de ‘stille reserve’, iets wat op deze wijze uniek is voor het Nederlandse onderwijslandschap. Op enkele lokale initiatieven na zijn onderwijsinstellingen nog nauwelijks bezig om deze doelgroep zo te enthousiasmeren dat ze terug keren naar het onderwijs. ‘Gek genoeg vindt de werving van zij-instromers en herintreders in het onderwijs nog niet gecoördineerd plaats’, vertelt Martin van der Groep, Sectordirecteur Zorg, Welzijn en Onderwijs bij NCOI. ‘Terwijl deze doelgroep relatief weinig nodig heeft om aan de slag te kunnen. Scholen bieden die ruimte tegenwoordig ook. Mét een passend salaris!’