Richtlijnen voor onderwijs tijdens de coronacrisis

Alle mbo-scholen hebben inmiddels maatregelen genomen om het onderwijs op locatie zoveel mogelijk te kunnen laten doorgaan. Nieuwe richtlijnen, ontwikkeld door werkgevers en werknemers, kunnen hierbij behulpzaam zijn.

De nieuwe richtlijnen (versie 3.0) hebben voor een groot deel betrekking op technische zaken als het aanbrengen van looproutes binnen de school, het zorgen voor voldoende ventilatie, de inzet van CO2-meters en het spreiden van de lestijden. In de richtlijnen wordt ook ingegaan op de vraag in hoeverre docenten verplicht kunnen worden les te geven tijdens de pandemie. Volgens het document, opgesteld door werkgevers en werknemers, is personeel dat gezond is in principe beschikbaar voor onderwijs. Als een docent zich ernstig zorgen maakt over de veiligheid, moet er een gesprek plaatsvinden met de werkgever. In dat gesprek wordt gekeken of er afspraken gemaakt kunnen worden over invulling van de werkzaamheden.

Mondkapjes

De richtlijnen gaan ook in op het hete hangijzer van de mondkapjes. Op basis van de richtlijnen van het kabinet geldt er voor alle scholen een dringend advies om buiten de leslokalen een mondkapje te dragen. Een school kan ook studenten verplichten een mondkapje te dragen. Als een school dat doet, geldt als voorwaarde dat zowel de studentenraad als de ondernemingsraad met zo’n plicht instemt.

BSA

Volgens de richtlijnen dient de school terughoudend om te gaan met het bindend studieadvies. Als de coronacrisis leidt tot minder voortgang, mag dat niet leiden tot een negatief advies. Alleen als er onvoldoende voortgang is over de hele linie mag een negatief advies worden gegeven.

Lees hier de nieuwe richtlijnen van en voor het mbo tijdens de coronacrisis