RIF-projecten zorgen voor betere aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

Het Regionaal Investeringsfonds levert een belangrijke bijdrage aan een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Bij veel projecten bestaat wel het gevaar dat de belangen van het bedrijfsleven minder zwaar wegen dan die van de school. Dat blijkt uit de eindevaluatie van het Regionaal Investeringsfonds.

In de periode 2014-2018 hebben zo’n 120 projecten subsidie gekregen vanuit het Regionaal Investeringsfonds (RIF). Bij al deze projecten was sprake van een samenwerkingsverband tussen onderwijs, bedrijfsleven en regionale overheid. Vanuit het ministerie van OCW is meer dan 100 miljoen euro bijgedragen, terwijl de samenwerkingspartners (bedrijven en overheden) meer dan 200 miljoen euro investeerden.

Kans op werk

Het hoofddoel van het RIF is het versterken van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt op regionaal niveau. Samenwerking tussen scholen, werkgevers en overheden is daarbij cruciaal. Dankzij de RIF-projecten heeft deze samenwerking een duidelijk impuls gekregen, zo blijkt uit de eindevaluatie. Een overgrote meerderheid van de ondervraagden is van mening dat de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt is verbeterd. Studenten die deelnamen aan een RIF-project hadden een grotere kans om werk op niveau te vinden dan hun collega-studenten.

Agenda

De evaluatie bevat ook een aantal aanbevelingen om het succes van de RIF-projecten verder te vergroten. Zo zou de regionale economische agenda meer leidend kunnen zijn bij de invulling van de projecten. Betrokkenheid van de ministeries van Economische Zaken en Sociale Zaken zou daarbij behulpzaam kunnen zijn. Verder signaleren de onderzoekers dat de betrokkenheid van werkgevers (bedrijven en instellingen) soms fragiel is. Doordat scholen aanvrager van de subsidie zijn, kunnen de belangen van werkgevers op de achtergrond raken. De onderzoekers vinden het ook raadzaam om sterker te sturen op de financieringsverplichting van werkgevers. Vaak is er sprake van ‘in kind’ inbreng, bijvoorbeeld in vorm van vergaderuren. Echte co-financiering, in ‘cash’, verdient de voorkeur.

Concurrentie

De onderzoekers hebben ook nog een aanbeveling voor de scholen. Soms blijkt onderlinge concurrentie tussen scholen een belemmering te vormen voor het gezamenlijk indienen van RIF-aanvragen. Het ministerie zou volgens de onderzoekers een meer sturende rol kunnen spelen bij het stimuleren van de samenwerking tussen mbo-scholen in de regio.

Lees hier de eindevaluatie van het Regionaal Investeringsfonds 2014-2018

Lees ook: Regionaal Investeringsfonds met 4 jaar verlengd