RIVM: veel mbo-studenten voelen zich miskend

Veel mbo-studenten vinden dat er tijdens de coronacrisis te weinig aandacht was voor hun positie. ‘Het ging bij persconferenties altijd over het hoger onderwijs.’

Het RIVM heeft het afgelopen jaar een grootschalig onderzoek uitgevoerd op mbo-scholen. De onderzoekers spraken met zo’n tweehonderd studenten en met enkele tientallen docenten. Met het onderzoek wilden de onderzoekers een beeld krijgen van de mentale druk op mbo-studenten. Specifieke aandacht ging uit naar de effecten van de coronacrisis. Bij het onderzoek werden de studenten actief betrokken, via diepgaande gesprekken. Ook betrokken de onderzoekers de studenten bij het formuleren van de aanbevelingen.

Mentale problemen

Uit het onderzoek blijkt nog maar eens dat veel mbo-studenten tijdens de crisis mentale problemen hebben gehad. Door gebrek aan sociale contacten voelden veel studenten zich eenzaam of somber. Volgens het onderzoek zouden veel studenten ook onzeker zijn geworden over hun vaardigheden. Doordat stages veelal geen doorgang konden vinden, hebben studenten minder werkervaring kunnen opdoen. Mede hierdoor hebben veel studenten minder vertrouwen in de toekomst. Veel jongeren maken zich zorgen over het vinden van een woning, maar ook over het klimaat. In hoeverre deze zorgen meer bij mbo-studenten spelen dan bij andere jongeren, blijkt uit het onderzoek niet.

Gebrek aan aandacht

Volgens het onderzoek hebben veel mbo-studenten tijdens de coronacrisis een gebrek aan aandacht gevoeld. Media en politiek zouden minder aandacht aan het mbo besteed hebben dan aan andere onderwijsvormen zoals het hoger onderwijs en het voortgezet onderwijs. ‘Bij persconferenties ging het altijd over het hbo, middelbare scholen, universiteiten. Het lijkt wel of het mbo niet bestaat.’ Veel studenten besloten daarom niet meer te luisteren naar de persconferenties.

Aanbevelingen

Aan het eind van het onderzoek komen de onderzoekers tot een aantal aanbevelingen. Zo zouden mbo-studenten voortaan expliciet genoemd moeten worden bij de aankondiging van maatregelen. Ook zouden de boodschappen in de toekomst kort en krachtig moeten zijn: ‘Zorg dat de richtlijnen te begrijpen zijn voor mbo-studenten. Sluit aan bij hun beeldcultuur en maak boodschappen kort en krachtig. Gebruik hiervoor mediakanalen die mbo-studenten aanspreken.’ Ook pleiten de onderzoekers voor meer ‘positieve aandacht’ voor het mbo in de media.

Lees hier het volledige RIVM-onderzoek