ROC Leiden: toch samenwerking met ID College

Het roc Leiden en het ID College willen per 1 augustus 2018 gaan samenwerken onder één bestuur. In de nieuwe samenwerking moeten kleinschaligheid en kwaliteit hand in hand gaan.

ROC Leiden, het ID College, ROC Mondriaan en het Nova College zijn bereid om samen te werken aan een oplossing voor de problemen van roc Leiden. In een overeenkomst hebben de vier scholen afspraken gemaakt over de onderlinge samenwerking. Er komt een herverdeling van opleidingen, zodat de mbo-scholen in deze regio elkaar minder beconcurreren. Om welke opleidingen het gaat, wordt de komende jaren verder uitgezocht.

Samenwerken
De afgelopen maanden hebben de vier mbo-scholen onder begeleiding van Hans Kamps – als ‘gezant’ van minister Bussemaker – overleg gevoerd over de toekomst van het mbo in de regio Leiden. In een brief aan de minister schrijft Kamps dat de scholen bereid zijn elkaar de helpende hand te reiken. Kamps adviseert de minister om de scholen de ruimte te geven de komende jaren de gemaakte afspraken uit te voeren. Naar zijn oordeel is er sprake van een solide basis om tot een kwalitatief hoogwaardig mbo-aanbod in de regio te komen.

Colleges
In de transitieverklaring spreken het ID College, ROC Mondriaan en Nova College onder andere de bereidheid uit om boventallige werknemers van roc Leiden over te nemen. De komende jaren streven roc Leiden en het ID College naar een ‘organische wijze van samenwerking’. Het einddoel is te komen tot een serie van kleinschalige mbo-colleges. Gedacht wordt aan colleges voor Techniek, Zakelijke Dienstverlening, Toerisme, Horeca en Bakkerij, Zorg & Welzijn en de entreeopleiding. Elk mbo-college bestaat uit een aantal onderwijsteams, die enkele honderden studenten bedienen. De samenhang in het strategisch beleid van de diverse colleges wordt geborgd door één centraal schoolbestuur.

Onderzoek
Het roc van Leiden ging afgelopen zomer bijna failliet. Na veel discussie stemde Tweede Kamer in met een reddingsplan dat zo’n € 40 miljoen kost. Minister Bussemaker zette een onderzoekscommissie aan het werk onder leiding van Pauline van Meurs. Deze commissie onderzoekt hoe de school zich met de vastgoeddeals zo in de nesten heeft kunnen werken. Dinsdag 1 december presenteert de commissie de uitkomsten van het onderzoek.