ROC Mondriaan: taallessen voor Oekraïense vluchtelingen

In afwachting van landelijke maatregelen verzorgt ROC Mondriaan nu al taallessen voor Oekraïense vluchtelingen. In mei starten de eerste cursisten.

Zoals in veel Nederlandse gemeenten zijn ook in Den Haag vluchtelingen uit Oekraïne ondergebracht. Hoewel deze vluchtelingen geen inburgeringsplicht hebben, vindt minister Van Gennip het van belang dat zij snel ondersteuning krijgen in de vorm van taalles en oriëntatie op de Nederlandse maatschappij. Zij onderzoekt momenteel hoe zij deze ondersteuning kan organiseren. Den Haag wacht hier echter niet op. De gemeente heeft aan Taal+, de taalschool van ROC Mondriaan, gevraagd taallessen voor de Oekraïners te verzorgen.

Gratis

 Er zijn inmiddels twee voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Na de meivakantie zullen de lessen starten. Tot de zomer verzorgt Taal+ in ieder geval negen weken les. De cursisten krijgen een of twee keer per week les. Na de zomervakantie bekijkt de gemeente of de lessen door kunnen gaan. Voorlopig zijn de taallessen gratis. De belangstelling voor taallessen is echter groot, zo blijkt ook in andere gemeenten.

Rijswijk

Ook in Rijswijk zal Taal+ van ROC Mondriaan op enkele dagdelen per week les gaan geven aan Oekraïense vluchtelingen. Hier gaat de school zelfs door in de meivakantie. Vrijwilligers en docenten gaan zich hiervoor inzetten.

Foto: ROC Mondriaan