ROC Nijmegen start internationale opleiding verpleegkundige

Het ROC Nijmegen start een vierjarige opleiding verpleegkundige Euregio. Studenten lopen stage in Duitsland of België.

Het onderwijs voor de nieuwe opleiding vindt plaats in Nijmegen, maar de studenten volgen hun stage bij een ziekenhuis in Duitsland (Kleve of Münster) of België (Leuven). Deze stages beslaan in totaal wel zo’n 80 weken. Het ROC verwacht dat studenten door deze internationale ervaring hun kansen op de arbeidsmarkt in Nederland en het buitenland vergroten. Het diploma MBO Verpleegkundige wordt erkend in Duitsland en België. In de opleiding is extra aandacht voor spreekvaardigheid in het Duits.

Stageplaatsen
Bij voldoende aanmeldingen start de opleiding al begin 2015. Volgens projectleider Johan Neijenhuis speelt het ROC door de nieuwe studieroute stageplaatsen vrij voor andere studenten Verpleegkundige: ‘Er is in deze regio immers een nijpend gebrek aan stageplaatsen voor mbo-studenten.’ Omdat de stages in buitenlandse ziekenhuizen zijn, moeten eerstejaars minimaal 18 jaar zijn. Verder moet je als jongere, aldus het ROC Nijmegen, stevig in je schoenen staan en zeer gemotiveerd zijn.

Erasmus
De kosten die studenten moeten maken voor huisvesting en reizen worden deels betaald door het Europese Erasmusprogramma. Studenten kunnen tevens gebruik maken van studiefinanciering. Ook de Euregio betaalt mee.