ROC TOP wil dialoog met ROC van Flevoland

ROC TOP is niet blij dat het conceptadvies over macrodoelmatig onderwijs in Almere door het ROC van Flevoland naar buiten is gebracht. Maar de school gaat wel graag de dialoog met Flevoland aan.

Deze week bracht het ROC van Flevoland op eigen initiatief het conceptadvies van de Commissie Macrodoelmatigheid over beroepsonderwijs in Almere naar buiten. Dit tot ergernis van ROC TOP, dat nog tot 20 mei een reactie op het advies kan geven. Vervolgens zal naar verwachting het definitieve advies, met de reacties van de scholen, eind mei door de Commissie openbaar worden gemaakt.

Schaalsprong
ROC TOP vindt het jammer dat het advies al openbaar is gemaakt en kan zich ook niet vinden in de inhoud ervan. Volgens ROC TOP is er in Almere wel degelijk plaats voor een kleinschalige mbo-school naast het veel grotere ROC van Flevoland. Ineke van der Linden, voorzitter van het College van Bestuur: ‘Almere is de zevende stad van Nederland en wil de komende jaren een schaalsprong maken. In 2030 moeten er 350.000 inwoners zijn. In zo’n grote stad is zeker plaats voor meerdere mbo-scholen.’

Geen nieuwbouw
ROC TOP is inderdaad een kleine school. Waar het ROC van Flevoland in Almere ongeveer 4.000 studenten heeft, telt ROC TOP er slechts ruim 300. De school biedt opleidingen aan in drie domeinen: Economie en Administratie, Zorg en Welzijn, en Handel en Ondernemerschap. Het ROC van Flevoland heeft een veel breder opleidingenaanbod. Volgens Van der Linden heeft ROC TOP geen enorme groeiambities in Almere. Ze weerspreekt ook dat er sprake is van nieuwbouwplannen: ‘We huren een voormalige basisschool van de gemeente Almere en hebben daarbij enkele Portakabins geplaatst. Die gaan we binnenkort vervangen door nog een kleine locatie van de gemeente te huren.’

Aandacht
Volgens Van der Linden is de kracht van ROC TOP het onderscheidende onderwijsconcept: ‘Wij leggen in ons onderwijs de focus op persoonlijke aandacht. Iedereen kent elkaar. Studenten spreekt dat aan en kiezen bewust voor ons. We zijn niet voor niets al twee jaar volgens de Keuzegids mbo de beste mbo-school van de Randstad.’

Menselijke maat
Van der Linden voelt zich gesteund door de vurige wens van minister Bussemaker om kleinschalig onderwijs aan te bieden: ‘De minister wil de menselijke maat terug in het mbo. Waarom zou dan een school als ROC TOP moeten worden opgeslokt door een grote school? Er zou ruimte moeten blijven voor kleine, goede scholen die financieel gezond zijn.’ Op de vraag of ROC TOP over tien jaar nog in Almere gevestigd is, antwoordt ze: ‘Onze vorm van onderwijs moet in ieder geval in Almere blijven, onder welke naam dat gebeurt is veel minder belangrijk.’

Lees ook: ‘ROC TOP moet stoppen met eenzijdige concurrentie in Almere’