Rotterdam: toch sectorale mbo-colleges?

Na het afketsen van een fusie blijven het Albeda College en ROC Zadkine nadenken over vormen van samenwerking. Ook het idee van zelfstandige mbo-colleges is weer in beeld.

Dat schrijft minister Bussemaker in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de minister is het van belang te blijven nadenken over manieren waarop het mbo-onderwijs in Rotterdam versterkt kan worden. Het ideaal van ‘klein binnen groot’ houdt zij vast, omdat kleinschalig onderwijs voor leerlingen en bedrijven aantoonbare voordelen heeft. Hoewel Bussemaker begrip heeft voor de bezwaren van de OR van het Albeda College tegen een fusie (‘Het betreft hier een interne discussie, waarover mij geen oordeel past’), ziet zij bij veel betrokkenen, waaronder de gemeente, nog wel de wens tot meer samenwerking. Zij wil de mogelijkheden hiertoe nu ‘in een rustiger tempo’ onderzoeken.

Drie mogelijkheden
De minister ziet drie vormen van samenwerking. In de eerste plaats het uitruilen van opleidingen, waardoor beide mbo-scholen een sterker profiel krijgen. In de tweede plaats meer samenwerking bij techniek en de entreeopleiding. En in de derde plaats het oude idee van zelfstandige, sectorale mbo-colleges. De vroegere bezwaren hiertegen blijven bestaan, zoals het gebrek aan financiële stabiliteit. Maar de minister sluit deze optie toch niet op voorhand uit, omdat ook op deze manier het ideaal van kleinschalig en kwalitatief sterk onderwijs gerealiseerd kan worden.

Verkenning
De komende maanden verkent het ministerie samen met de mbo-scholen en de gemeente Rotterdam de mogelijke vormen van samenwerking. In het najaar volgt de uitkomst van de verkenning in de eerder toegezegde brief over het concept ‘gemeenschap van mbo-colleges’.