Rubriek ‘Mag dat?’ geeft uitleg over regels

Het ministerie van OCW en de Inspectie van het Onderwijs hebben op delerarenagenda.nl de rubriek ‘Mag dat?’ gelanceerd. Via artikelen en video’s geeft de rubriek uitleg over regels.

Veel scholen hebben de ambitie om te innoveren. Zij zoeken de ruimte op om zelf vorm te geven aan het curriculum, de organisatie, de roosters en de toetsen. Zo werken zij aan beter onderwijs. Maar er zijn ook veel scholen die terughoudend zijn, vanwege angst om niet aan de regels te voldoen. Vaak hebben scholen echter meer ruimte dan zij denken. Het ministerie van OCW en de Inspectie brengen daarom samen met leraren en schoolleiders de knelpunten die worden ervaren in kaart. Dit gebeurt in de nieuwe rubriek ‘Mag dat?’

Urennorm
Een goed voorbeeld van de vragen die in rubriek behandeld worden is Hoe (on)duidelijk is de urennorm voor het mbo? Deze norm biedt meer ruimte voor onderwijsteams om het lesprogramma zelf in te richten. In praktijk blijkt het niet altijd even gemakkelijk te zijn de norm toe te passen. Veel is afhankelijk van de context en de specifieke situatie. Om helderheid te schaffen stelde het ministerie van OCW op Facebook, LinkedIn en via Twitter aan mbo-professionals de vraag of de regels rondom de mbo-urennorm duidelijk zijn. Uit de reacties bleek dat er veel vraagtekens waren. De vijf meest voorkomende vragen kregen vervolgens een helder antwoord.

Stel je vraag!
Ook een vraag over de regels? Kijk dan eerst op de website van de Onderwijsinspectie en op www.delerarenagenda.nl. Daar staan antwoorden op veelgestelde vragen. Staat jouw vraag er niet bij? Plaats dan een bericht op de Facebookpagina van het ministerie van OCW of stel je vraag via het Loket Onderwijsinspectie.