Samenwerkende docenten gaan beter om met veranderingen

MBO-docenten die blijven leren en met elkaar samenwerken kunnen beter omgaan met veranderingen in het onderwijs. Ook de rol van de leidinggevende is belangrijk. Dat blijkt uit onderzoek van de universiteit Twente.

Docenten in het mbo moeten in staat zijn zich voortdurend te blijven ontwikkelen. Daarom is het zaak om die omstandigheden te creëren waarin de docent zich het beste ontwikkelt en duurzaam kan leren. Naar die omstandigheden deed Arnoud Oude Groote Beverborg de afgelopen jaren onderzoek aan de Universiteit Twente, dat werd gefinancierd door de NRO Programmaraad voor fundamenteel onderwijsonderzoek.

Overleggen en reflecteren
Uit zijn onderzoek komt naar voren dat docenten die samen aan een taak werken, beter in staat zijn om succesvol te leren. Door samen te overleggen en te reflecteren op de samenwerking, ontstaan er weer nieuwe ideeën en blijven docenten actief leren. Ook krijgen ze daardoor het vertrouwen om toekomstige problemen goed aan te kunnen. Een verandering zoals het werken in multdisciplinaire teams vraagt daarom niet alleen om samenwerken, maar stimuleert deze ook, stelt Oude Groote Beverborg. Het werkt dus twee kanten op.

Elkaar inspireren
Ook de rol van de leidinggevende werkt hierbij twee kanten op: enerzijds kan de leidinggevende de docent steunen, stimuleren en een visie bieden, anderzijds is het motiverend voor de leidinggevende als een docent vanuit deze visie aan zijn doelen werkt. Op die manier blijven docenten en leidinggevenden elkaar inspireren, concludeert de promovendus. Oude Groote Beverborg pleit voor verder onderzoek naar mechanismen die duurzaam leren van docenten bevorderen en hen zo veranderingsbestendiger maakt.

Oude Groote Beverborg, A. (2015). Fostering sustained teacher learning: co-creating purposeful and empowering workplaces. Enschede: Universiteit Twente.