Samenwerking mbo-scholen en gemeenten helpt jongeren

Nederland telt zo’n kleine 140.000 jongeren in de leeftijd 23 tot 27 die geen werk hebben en ook geen opleiding hebben afgerond. Om deze ‘spookjongeren’ toch perspectief te bieden hebben het afgelopen jaar vier arbeidsmarktregio’s activiteiten opgezet. De sleutel lijkt te liggen bij betere samenwerking tussen gemeenten en het mbo.

De experimenten vonden plaats in de regio’s Twente, Rijnmond, Friesland en Eindhoven. In Twente probeert het Jongeren offensief Twente samen met het Leerwerkloket de jongeren te bereiken door Meet & Greet evenementen met werkgevers. In de regio Rijnmond is het WerkgeversServicepunt Rijnmond Jong (WSPR Jong) opgericht voor alle jongeren. Niet direct vervulde vacatures worden doorgespeeld naar een netwerk van jongerenorganisaties. Op 13 februari 2017 organiseren zij de bijeenkomst ‘De Match’ waar bestuurders van UWV, gemeente, de mbo-scholen in de regio (Albeda en Zadkine), werkgevers, jongerencoaches en de jongeren samenkomen.

Speeddaten
In Friesland zijn oud-leerlingen van de drie mbo-scholen zonder baan opgeroepen om via een speeddate in contact te komen met werkgevers. Het Leerwerkloket Friesland ging met deze jongeren in gesprek en verzorgde CV-checks. De gemeente Leeuwarden heeft speciale jobcoaches aangesteld die de jongeren verder begeleiden naar werk. Het Leerwerkloket Eindhoven organiseerde ‘zij-instroomprojecten’ voor met name jongvolwassenen. Hierbij wordt een complete jaaropleiding op maat ingekocht bij een mbo-school. De deelnemers worden opgeleid naar concrete vacatures.

Alternatieve opleidingsroutes
Al met al lijkt se sleutel te liggen bij meer en betere samenwerking in de arbeidsmarktregio tussen gemeenten en mbo, zo is te lezen in het rapport Perspectief 23-plus. Uit het onderzoek blijkt verder dat jongeren geholpen zijn met alternatieve opleidingsroutes: korte opleidingsmodulen met certificering en op persoonlijke basis. Hierover wordt verder doorgepraat met de MBO Raad en de particuliere mbo-scholen.