Scholen aan de slag met excellentie

De mbo-scholen gaan de komende tijd massaal aan de slag met excellentieprogramma’s. Getalenteerde en gemotiveerde leerlingen krijgen zo de kans zich extra te bekwamen in hun vak.

In navolging van andere onderwijssectoren gaat het mbo de komende tijd aan de slag met excellentiebeleid. Bijna alle scholen hebben gebruikgemaakt van de mogelijkheid een zogenaamd excellentieplan in te dienen. Op basis van deze plannen gaan 64 mbo-scholen aan de slag met extra uitdagende programma’s voor getalenteerde en gemotiveerde leerlingen. Het is de bedoeling dat het mbo als geheel gaat profiteren van de extra aandacht voor excellente leerlingen.

Kwaliteitsafspraken
De excellentieprogramma’s maken onderdeel uit van het beleid om de kwaliteit van het mbo te verhogen. Voor deze kwaliteitsafspraken is de komende tijd veel extra geld beschikbaar. Een deel van dit geld – het gaat om zo’n € 24 miljoen per jaar – is geoormerkt voor excellentieprogramma’s. De afgelopen maanden heeft MBO in Bedrijf in opdracht van ministerie van Onderwijs de excellentieplannen beoordeeld op basis van de Regeling kwaliteitsafspraken mbo. Van de 65 ingediende plannen zijn er 64 positief (al dan niet onder voorwaarden) bevonden.

Meestertitel
Bij de invulling van de excellentieprogramma’s hebben de scholen veel vrijheid. Veel voorkomende vormen van excellentieprogramma’s zijn masterclasses, internationale stages en deelname aan vakwedstrijden. Ook hebben veel scholen plannen voor een programma dat uitzicht biedt op de meestertitel. Omdat hierbij samenwerking met branches noodzakelijk is, staan deze plannen nog in de kinderschoenen.

Draagvlak
Volgens de startrapportage van MBO in Bedrijf hebben mbo-scholen over het algemeen veel waardering voor de keuze om extra te investeren in talentvolle en gemotiveerde leerlingen. De hoop is dat het totale mbo-onderwijs hiervan gaat profiteren. Veel waardering heeft MBO in Bedrijf ook voor het draagvlak voor het excellentiebeleid. De meeste scholen hebben leerlingen, docenten en leerbedrijven laten meedenken bij de ontwikkeling van de excellentieprogramma’s.

Lees hier meer over de excellentieprogramma’s.

Zie ook de Kamerbrief over de voortgang van de kwaliteitsafspraken (21 september 2015)