Scholen boos: Nationaal Programma Onderwijs leidt tot kleine bezuiniging

De kosten van het Nationaal Programma Onderwijs, in totaal zo’n 8,5 miljard euro, leiden tot een kleine ingreep op de bekostiging van universiteiten, hogescholen en mbo-scholen. De scholen zijn boos.

De ingreep heeft betrekking op de kosten die de overheid maakt voor de verlenging van het recht op studiefinanciering en de OV Studentenkaart. De scholen zijn blij dat studenten langer recht krijgen op studiefinanciering en op een treinkaart. Maar de financiering van dit specifieke onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs leidt tot verontwaardiging. De helft van de kosten, zo’n 100 miljoen, kan het ministerie financieren met meevallers. De andere helft wil het kabinet betalen door een tijdelijke ‘extensivering’ van de lumpsum. Het gaat hierbij om een korting op de basisbekostiging die alle scholen krijgen per student. Het gaat niet om enorme bedragen. Zo zou de lumpsum voor het mbo in drie jaren (2023-2025) met in totaal 13 miljoen euro gekort worden. Dat is omgerekend ongeveer 0,1% van de totale mbo-bekostiging. Voor de hogescholen en universiteiten gaat het om wat hogere bedragen.

Financieringstekort

‘We doen een dringend beroep op u en het kabinet alsmede de Tweede Kamer om deze taakstelling ongedaan te maken’, schrijven de gezamenlijke onderwijsorganisaties aan minister Ingrid van Engelshoven. Volgens de briefschrijvers is het logisch om aan te sluiten bij de gangbare wijze van financiering van coronamaatregelen: via het financieringstekort. De brief vervolgt: ‘De extra middelen uit het NPO zijn hard nodig om de schade door corona zoveel mogelijk te beperken. Duidelijk is dat deze maatregel van het kabinet nadelige gevolgen zal hebben voor onze onderwijssectoren en hun studenten. En daarmee voor de toekomst van Nederland.’

Amendement

De Tweede-Kamerfractie van D66, de partij van minister Van Engelshoven, wil de voorgestelde bezuiniging schrappen. In een amendement stellen de democraten voor de noodzakelijke kosten te dekken uit  de algemene middelen in plaats van uit de OCW-begroting. Het amendement komt binnenkort in de Tweede Kamer aan de orde.

De brief is ondertekend door de koepelorganisatie van het hoger onderwijs en het mbo, de VSNU, de Vereniging Hogescholen en de MBO Raad, alsmede de studentenorganisaties LSVb, ISO en JOB.

Lees ook: Nationaal Programma Onderwijs wil perspectief bieden