Scholen gaan gewoon door met rekenonderwijs

De mbo-scholen hebben geen behoefte aan een nieuw ‘Actieplan rekenen’. Ze werken nu al hard om studenten te helpen een voldoende rekenniveau te behalen.

De nieuwe plannen die minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker hebben aangekondigd om mbo-scholen te stimuleren meer werk te maken van rekenonderwijs, vallen niet in goede aarde bij de mbo-scholen. In een brief aan de Tweede Kamer noemt de MBO Raad het idee voor een nieuw Actieplan ‘geen zinvolle aanvulling op de investeringen die het mbo al doet’. Volgens de MBO Raad werken dagelijks honderden docenten aan goed rekenonderwijs. Dat de examenresultaten nog tegenvallen, heeft vooral te maken met het niveau waarop de leerlingen de mbo-school binnen komen: ‘Wat in vijftien jaar is verwaarloosd kan niet in een paar jaar volledig gerepareerd worden.’

Consistentie
De MBO Raad roept de Tweede Kamer op niet voortdurend van koers te veranderen. Consistent beleid is belangrijk en de druk moet niet van de ketel. Kamerleden worden van harte uitgenodigd om met eigen ogen het rekenonderwijs op mbo-scholen te komen bekijken.

Gaspedaal
Ondertussen gaan veel mbo-scholen gewoon door met het rekenonderwijs. Voor Gilde Opleidingen bijvoorbeeld is het uitstel van de minister geen reden om het gaspedaal los te laten. Gilde heeft de laatste jaren fors geïnvesteerd om het rekenniveau van haar mbo-studenten op het gewenste examenniveau te krijgen en gaat daar gewoon mee verder. Bestuurslid Ingeborg Janssen Reinen: ‘Toen we in 2010 hoorden dat de rekentoets een verplicht onderdeel van het examen zou worden, zijn we daar direct op ingesprongen. We hebben het rekenonderwijs in al onze opleidingen verankerd. Daarbij werken alle studenten van Gilde Opleidingen met dezelfde rekenmethode en hebben we didactisch vaardige rekendocenten aangesteld; mensen die de rekenstof zo helder en eenvoudig mogelijk kunnen uitleggen. Via interne trainingen zijn die vaardigheden vervolgens overgebracht op de overige collega’s. We blijven investeren in de rekenvaardigheid van onze studenten. We gaan door op de ingezette weg en trappen het gaspedaal zelfs nog wat verder in. Studenten die veel moeite hebben met rekenen, kunnen zich vanaf volgend jaar aanmelden voor extra ondersteuningslessen. Ons doel is dat elke gediplomeerde van Gilde Opleidingen met een voldoende voor rekenen onze school verlaat.’