Scholen krijgen ruimte om onderwijs anders aan te bieden

Om de verspreiding van het Coronavirus te vertragen krijgen mbo-scholen de ruimte om het onderwijs anders aan te bieden. Bijvoorbeeld door lessen online aan te bieden.

Op vrijdag 13 maart hebben de sectororganisaties voor het PO, VO en het MBO uitgebreid overleg gevoerd met de ministers van Onderwijs. Dit heeft tot nieuwe maatregelen vanuit het ministerie geleid. In een brief aan de Tweede Kamer worden deze maatregelen toegelicht. In de brief wordt opnieuw betoogd dat het generiek sluiten van scholen geen grote bijdrage levert aan het tegengaan van de verspreiding van het virus. Volgens de brief toont het RIVM dat ‘overtuigend’ aan. Volgens het RIVM zijn de gezondheidsrisico’s voor kinderen en jongeren laag. Ook spelen kinderen en jongeren een geringe rol in het voortgaan van de uitbraak van het virus.

Ander onderwijs

Toch vraagt de crisis wel om ‘ander onderwijs’, zo schrijven de bewindslieden. Scholen moeten nadenken over de manier waarop zij in deze crisistijd het beste onderwijs kunnen organiseren. Scholen kunnen in samenwerking met lokale autoriteiten, GGD en collega-scholen tot de beste maatregelen komen. Als optie wordt hierbij het ‘online leren’ genoemd. Volgens het ministerie is het goed als scholen hierbij prioriteit geven aan het onderwijs aan leerlingen die vlak voor hun examen staan.

Scholen dicht

Diverse mbo-scholen hebben inmiddels gekozen om inderdaad maatregelen te nemen. Zo verzorgen ROC Friese Poort, het ROC van Twente en het NOVA College vanaf maandag 16 maart voorlopig geen onderwijs meer. John van der Vegt van het ROC van Twente zegt hierover: ‘Studenten werken vier dagen in de zorg waar allerlei maatregelen worden genomen om het virus in te dammen en komen dan op vrijdag bij ons in een gebouw waar drieduizend mensen zijn.’ Het Summa College (Eindhoven) kiest ervoor het onderwijs vanaf 16 maart online aan te bieden.

Hulp

In de brief aan de Tweede Kamer wordt ook gemeld dat mbo-scholen aanbieden om personeel of studenten in te zetten om hulp te bieden in ziekenhuizen of kinderopvang. Zo heeft personeel van het ROC van Twente zich spontaan aangeboden om hulp te bieden in de zorgsector.